Giá dự kiến ​​cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo 8-10

Giá MUA và BÁN cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo N8,9,10.
Chúng tôi cập nhật các mức giá này vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

Để thuận tiện cho người chơi, QADSAN công bố giá cho những cổ phiếu token này trước một tháng.
Sau khi mua cổ phiếu mã thông báo ngày hôm nay, bây giờ bạn có thể lên kế hoạch trước khi nào bán chúng và ở mức giá nào. Do đó, khi chơi với token-cổ phiếu đặc quyền N8, bạn có thể chắc chắn mong đợi lợi nhuận 10% hàng tháng mà không phải lo lắng gì.

Đồng thời, chúng tôi thông báo cho người chơi rằng để thuận tiện hơn nữa, trang web sẽ không chỉ công bố giá tương lai của Công ty Đặc quyền N8, mà còn cả giá dự kiến ​​trong tương lai của Công ty có lợi nhuận cao và rủi ro cao 9 và 10 trước khoảng một tháng .

Hãy nhớ rằng, giá trị của các cổ phiếu mã thông báo của các công ty này đang tăng rất nhanh - có lẽ với tốc độ lên tới 50% và 100% mỗi tháng, tương ứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc quy tắc.

Trong tương lai, sự năng động và tỷ lệ tăng trưởng cao đối với cổ phiếu token của các công ty 9 và 10 có thể giảm một nửa, vì vậy hãy nhanh tay đặt cược.

Tất cả các giao dịch có mã thông báo chia sẻ được ghép nối với mã thông báo QADSAN.

TOKEN-SHARE PRICES FOR FEBRUARYEARLY MARCH 2024*

(bằng mã thông báo QADSAN)

NGÀY

FAC

  ỨNG DỤNG

  TES

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

31/08/21

0.0131645

0.0135655

00.00 %

0.0011578

0.0012180

00.00 %

0.0040005

0.0043645

00.00 %

02/02/24

0.3050345

0.3143249

2217.06%

48.5821197

51.1078018

1,444.68%

136.1280598

148.5139794

5894.64%

06/02/24

0.3088474

0.3182540

2246.02%

51.1083899

53.7654075

1,525.01%

148.5157132

162.0287515

6440.15%

09/02/24

0.3127080

0.3222321

2275.35%

53.7660261

56.5612086

1,609.51 %

162.0306431

176.7733678

7035.30%

13/02/24

0.3166169

0.3262600

2305.04%

56.5618595

59.5023915

1,698.41 %

176.7754316

192.8597443

7684.61%

16/02/24

0.3205746

0.3303383

2335.10%

59.5030762

62.5965159

1,791.93%

192.8619959

210.4099810

8393.01%

20/02/24

0.3245818

0.3344675

2365.54%

62.5972362

65.8515347

1,890.31%

210.4124375

229.5572893

9165.88%

23/02/24

0.3286390

0.3386484

2396.36%

65.8522925

69.2758145

1,993.81 %

229.5599693

250.4470025

10009.08%

27/02/24

0.3327470

0.3428815

2427.56%

69.2766117

72.8781569

2,102.69 %

250.4499265

273.2376798

10929.01%

01/03/24

0.3369064

0.3471675

2459.15%

72.8789956

76.6678211

2,217.23 %

273.2408698

298.1023086

11932.65%

05/03/24

0.3411177

0.3515071

2491.14%

76.6687034

80.6545478

2,337.73%

298.1057890

325.2296187

13027.62%

08/03/24

0.3453817

0.3559009

2523.53%

80.655476

84.8485844

2,464.49%

325.2334157

354.8255140

14222.23%

12/03/24

0.3496989

0.3603497

2556.32%

84.8495607

89.2607107

2,597.85 %

354.8296565

387.1146357

15525.55%

15/03/24

0.3540702

0.3648540

2589.52%

89.2617378

93.9022676

2,738.14 %

387.1191553

422.3420676

16947.48%

* Các báo giá cổ phiếu mã thông báo này là ước tính, giá thực tế có thể khác nhau, cả giảm và lên.

Bạn cũng có thể xem hoặc tải xuống giá lưu trữ:

Tháng 9 năm 2021 / tháng 10 năm 2021 Lượt xem Tải xuống
Tháng 11 năm 2021 / Đầu tháng 12 năm 2021 Lượt xem Tải xuống
Tháng 12 năm 2021 / Đầu tháng 1 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 1 năm 2022 / Đầu tháng 2 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 2 năm 2022 / Đầu tháng 3 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 3 năm 2022 / Đầu tháng 4 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 4 năm 2022 / Đầu tháng 5 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 5 năm 2022 / Đầu tháng 6 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 6 năm 2022 / Đầu tháng 7 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 7 năm 2022 / Đầu tháng 8 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
August 2022/ Early September 2022 Lượt xem Tải xuống
September 2022/ Early October 2022 Lượt xem Tải xuống
October 2022/ Early November 2022 Lượt xem Tải xuống
Late October 2022/ Early December 2022 Lượt xem Tải xuống
Late November 2022/ Early January 2023 Lượt xem Tải xuống
January 2023/ Early February 2023 Lượt xem Tải xuống
February 2023/ Early March 2023 Lượt xem Tải xuống
March 2023/ Early April 2023 Lượt xem Tải xuống
Late March 2023 / April 2023 Lượt xem Tải xuống
April 2023 / Early May 2023 Lượt xem Tải xuống
Late April 2023 / May 2023 Lượt xem Tải xuống
May 2023 / Early June 2023 Lượt xem Tải xuống
Late May 2023 / June 2023 Lượt xem Tải xuống
June 2023 / Early July 2023 Lượt xem Tải xuống
Late June 2023 / July 2023 Lượt xem Tải xuống
July 2023 / Early August 2023 Lượt xem Tải xuống
Late July 2023 / August 2023 Lượt xem Tải xuống
August 2023 / Early September 2023 Lượt xem Tải xuống
Late August 2023 / September 2023 Lượt xem Tải xuống
September 2023 / Early October 2023 Lượt xem Tải xuống
Late September 2023 / October 2023 Lượt xem Tải xuống
October 2023 / Early November 2023 Lượt xem Tải xuống
Late October 2023 / November 2023 Lượt xem Tải xuống
November 2023 / Early December 2023 Lượt xem Tải xuống
Late November / December 2023 Lượt xem Tải xuống
December 2023 / Early January 2024 Lượt xem Tải xuống
Late December 2023 / January 2024 Lượt xem Tải xuống
January / Early February 2024 Lượt xem Tải xuống
Late January / February 2024 Lượt xem Tải xuống

Vui lòng đọc các quy tắc trước khi bắt đầu trò chơi QADSAN.