Giá dự kiến ​​cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo 8-10

Giá MUA và BÁN cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo N8,9,10. Chúng tôi cập nhật các mức giá này vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

Để thuận tiện cho người chơi, QADSAN công bố giá cho những cổ phiếu token này trước một tháng. Sau khi mua cổ phiếu mã thông báo ngày hôm nay, bây giờ bạn có thể lên kế hoạch trước khi nào bán chúng và ở mức giá nào. Do đó, khi chơi với token-cổ phiếu đặc quyền N8, bạn có thể chắc chắn mong đợi lợi nhuận 10% hàng tháng mà không phải lo lắng gì. Đồng thời, chúng tôi thông báo cho người chơi rằng để thuận tiện hơn nữa, trang web sẽ không chỉ công bố giá tương lai của Công ty Đặc quyền N8, mà còn cả giá dự kiến ​​trong tương lai của Công ty có lợi nhuận cao và rủi ro cao 9 và 10 trước khoảng một tháng . Hãy nhớ rằng, giá trị của các cổ phiếu mã thông báo của các công ty này đang tăng rất nhanh - có lẽ với tốc độ lên tới 50% và 100% mỗi tháng, tương ứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc quy tắc. Trong tương lai, sự năng động và tỷ lệ tăng trưởng cao đối với cổ phiếu token của các công ty 9 và 10 có thể giảm một nửa, vì vậy hãy nhanh tay đặt cược.

Tất cả các giao dịch có mã thông báo chia sẻ được ghép nối với mã thông báo QADSAN.

GIÁ TOKEN-CHIA SẺ TRONG THÁNG 8 – EARLY SEPTEMBER 2023*

(bằng mã thông báo QADSAN)

NGÀY

FAC

ỨNG DỤNG

TES

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

31/08/21

0.0131645

0.0135655

00.00 %

0.0011578

0.0012180

00.00 %

0.0040005

0.0043645

00.00 %

01/08/23

0.1579111

0.1627205

1099.53 %

3.3085848

3.4805911

5.20 %

146.9131384

160.2803627

11,932.65 %

04/08/23

0.1598849

0.1647545

1114.52 %

3.4806312

3.6615818

10.67 %

160.2822340

174.8658758

13,027.62 %

08/08/23

0.1618835

0.1668139

1129.70 %

3.6616240

3.8519841

16.42 %

174.8679173

190.7786704

14,222.23 %

11/08/23

0.1639071

0.1688991

1145.07 %

3.8520284

4.0522872

22.47 %

190.7808977

208.1395294

15,525.55 %

15/08/23

0.1659559

0.1710103

1160.63 %

4.0523339

4.2630062

28.84 %

208.1419594

227.0802266

16,947.48 %

18/08/23

0.1680303

0.1731479

1176.39 %

4.2630552

4.4846825

35.54 %

227.0828778

247.7445273

18,498.80 %

22/08/23

0.1701307

0.1753123

1192.34 %

4.4847341

4.7178860

42.59 %

2.2708288

2.4774453

0.00 %

25/08/23

0.1722573

0.1775037

1208.49 %

4.7179402

4.9632160

50.01 %

2.4774742

2.7028928

9.10 %

29/08/23

0.1744105

0.1797225

1224.85 %

4.9632731

5.2213032

57.81 %

2.7029244

2.9488561

19.03 %

01/09/23

0.1765906

0.1819690

1241.41 %

5.2213633

5.4928109

66.02 %

2.9488905

3.2172020

29.86 %

05/09/23

0.1787980

0.1842436

1258.18 %

5.4928742

5.7784371

74.65 %

3.2172395

3.5099673

41.68 %

08/09/23

0.1810330

0.1865466

1275.16 %

5.7785037

6.0789159

83.73 %

3.5100083

3.8293743

54.57 %

12/09/23

0.1832959

0.1888785

1292.35 %

6.0789858

6.3950195

93.28 %

3.8294190

4.1778474

68.64 %

15/09/23

0.1855871

0.1912395

1309.75 %

6.3950931

6.7275605

103.33 %

4.1778961

4.5580315

83.99 %

* Các báo giá cổ phiếu mã thông báo này là ước tính, giá thực tế có thể khác nhau, cả giảm và lên.

Bạn cũng có thể xem hoặc tải xuống giá lưu trữ:
Tháng 9 năm 2021 / tháng 10 năm 2021 Lượt xem Tải xuống
Tháng 11 năm 2021 / Đầu tháng 12 năm 2021 Lượt xem Tải xuống
Tháng 12 năm 2021 / Đầu tháng 1 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 1 năm 2022 / Đầu tháng 2 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 2 năm 2022 / Đầu tháng 3 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 3 năm 2022 / Đầu tháng 4 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 4 năm 2022 / Đầu tháng 5 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 5 năm 2022 / Đầu tháng 6 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 6 năm 2022 / Đầu tháng 7 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 7 năm 2022 / Đầu tháng 8 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
August 2022/ Early September 2022 Lượt xem Tải xuống
September 2022/ Early October 2022 Lượt xem Tải xuống
October 2022/ Early November 2022 Lượt xem Tải xuống
Late October 2022/ Early December 2022 Lượt xem Tải xuống
Late November 2022/ Early January 2023 Lượt xem Tải xuống
January 2023/ Early February 2023 Lượt xem Tải xuống
February 2023/ Early March 2023 Lượt xem Tải xuống
March 2023/ Early April 2023 Lượt xem Tải xuống
Late March 2023 / April 2023 Lượt xem Tải xuống
April 2023 / Early May 2023 Lượt xem Tải xuống
Late April 2023 / May 2023 Lượt xem Tải xuống
May 2023 / Early June 2023 Lượt xem Tải xuống
Late May 2023 / June 2023 Lượt xem Tải xuống
June 2023 / Early July 2023 Lượt xem Tải xuống
Late June 2023 / July 2023 Lượt xem Tải xuống
July 2023 / Early August 2023 Lượt xem Tải xuống
Late July 2023 / August 2023 Lượt xem Tải xuống
August 2023 / Early September 2023 Lượt xem Tải xuống

Vui lòng đọc các quy tắc trước khi bắt đầu trò chơi QADSAN.