Giá dự kiến ​​cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo 8-10

Giá MUA và BÁN cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo N8,9,10. Chúng tôi cập nhật các mức giá này vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

Để thuận tiện cho người chơi, QADSAN công bố giá cho những cổ phiếu token này trước một tháng. Sau khi mua cổ phiếu mã thông báo ngày hôm nay, bây giờ bạn có thể lên kế hoạch trước khi nào bán chúng và ở mức giá nào. Do đó, khi chơi với token-cổ phiếu đặc quyền N8, bạn có thể chắc chắn mong đợi lợi nhuận 10% hàng tháng mà không phải lo lắng gì. Đồng thời, chúng tôi thông báo cho người chơi rằng để thuận tiện hơn nữa, trang web sẽ không chỉ công bố giá tương lai của Công ty Đặc quyền N8, mà còn cả giá dự kiến ​​trong tương lai của Công ty có lợi nhuận cao và rủi ro cao 9 và 10 trước khoảng một tháng . Hãy nhớ rằng, giá trị của các cổ phiếu mã thông báo của các công ty này đang tăng rất nhanh - có lẽ với tốc độ lên tới 50% và 100% mỗi tháng, tương ứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc quy tắc. Trong tương lai, sự năng động và tỷ lệ tăng trưởng cao đối với cổ phiếu token của các công ty 9 và 10 có thể giảm một nửa, vì vậy hãy nhanh tay đặt cược.

Tất cả các giao dịch có mã thông báo chia sẻ được ghép nối với mã thông báo QADSAN.

TOKEN-SHARE PRICES FOR OCTOBEREARLY NOVEMBER 2022*

(bằng mã thông báo QADSAN)

NGÀY

FAC

ỨNG DỤNG

TES

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

31/08/21

0.0131645

0.0135655

00.00 %

0.0011578

0.0012180

00.00 %

0.0040005

0.0043645

00.00 %

002/08/22

0.0433838

0.0447052

229,53 %

0.150358

0.1581748

12.887,04 %

1.7111487

1.8668414

00.00 %

04/10/22

0.0542550

0.0559074

312.10 %

0.3744639

0.3939314

32,244.03 %

8.2060328

8.9526773

379.56 %

07/10/22

0.0549332

0.0566062

317.25 %

0.3939360

0.4144159

33,925.92 %

8.9527818

9.7673709

423.20 %

11/10/22

0.0556198

0.0573138

322.47 %

0.4144207

0.4359655

35,695.27 %

9.7674849

10.6562016

470.81 %

14/10/22

0.0563150

0.0580302

327.75 %

0.4359706

0.4586358

37,556.62 %

10.6563260

11.6259160

522.75 %

18/10/22

0.0570190

0.0587556

333.10 %

0.4586410

0.4824848

39,514.77 %

11.6260517

12.6838743

579.42 %

21/10/22

0.0577317

0.0594901

338.51 %

0.4824903

0.5075740

41,574.74 %

12.6840224

13.8381068

641.25 %

25/10/22

0.0584533

0.0602337

343.99 %

0.5075798

0.5339679

43,741.83%

13.8382684

15.0973746

708.70 %

28/10/22

0.0591840

0.0609866

349.54 %

0.533974

0.5617342

46,021.61 %

15.0975508

16.4712357

782.29 %

01/11/22

0.0599239

0.0617489

355.16 %

0.5617407

0.5909444

48,419.93 %

16.4714280

17.9701181

862.58 %

04/11/22

0.0606729

0.0625209

360.85 %

0.5909512

0.6216735

50,942.97 %

17.9703279

19.6053989

950.18 %

08/11/22

0.0614314

0.0633024

366.61 %

0.6216807

0.6540005

53,597.20 %

19.6056277

21.3894901

1,045.75 %

11/11/22

0.0621993

0.0640937

372.44 %

0.654008

0.6880085

56,389.46 %

21.3897398

23.3359337

1,150.01 %

15/11/22

0.0629768

0.0648948

378.35 %

0.6880164

0.7237849

59,326.91 %

23.3362062

25.4595037

1,263.76 %

* Các báo giá cổ phiếu mã thông báo này là ước tính, giá thực tế có thể khác nhau, cả giảm và lên.

Bạn cũng có thể xem hoặc tải xuống giá lưu trữ:
Tháng 9 năm 2021 / tháng 10 năm 2021 Lượt xem Tải xuống
Tháng 11 năm 2021 / Đầu tháng 12 năm 2021 Lượt xem Tải xuống
Tháng 12 năm 2021 / Đầu tháng 1 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 1 năm 2022 / Đầu tháng 2 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 2 năm 2022 / Đầu tháng 3 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 3 năm 2022 / Đầu tháng 4 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 4 năm 2022 / Đầu tháng 5 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 5 năm 2022 / Đầu tháng 6 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 6 năm 2022 / Đầu tháng 7 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
Tháng 7 năm 2022 / Đầu tháng 8 năm 2022 Lượt xem Tải xuống
August 2022/ Early September 2022 Lượt xem Tải xuống
September 2022/ Early October 2022 Lượt xem Tải xuống

Vui lòng đọc các quy tắc trước khi bắt đầu trò chơi QADSAN.