Giá dự kiến ​​cho cổ phiếu mã thông báo của các công ty ảo 8-10

The BUY and SELL prices for token-shares of virtual companies N8,9,10. We update these prices on the 1st and 15th of every month.

Để thuận tiện cho người chơi, QADSAN công bố giá cho những cổ phiếu token này trước một tháng. Sau khi mua cổ phiếu mã thông báo ngày hôm nay, bây giờ bạn có thể lên kế hoạch trước khi nào bán chúng và ở mức giá nào. Do đó, khi chơi với token-cổ phiếu đặc quyền N8, bạn có thể chắc chắn mong đợi lợi nhuận 10% hàng tháng mà không phải lo lắng gì. Đồng thời, chúng tôi thông báo cho người chơi rằng để thuận tiện hơn nữa, trang web sẽ không chỉ công bố giá tương lai của Công ty Đặc quyền N8, mà còn cả giá dự kiến ​​trong tương lai của Công ty có lợi nhuận cao và rủi ro cao 9 và 10 trước khoảng một tháng . Hãy nhớ rằng, giá trị của các cổ phiếu mã thông báo của các công ty này đang tăng rất nhanh - có lẽ với tốc độ lên tới 50% và 100% mỗi tháng, tương ứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc quy tắc. Trong tương lai, sự năng động và tỷ lệ tăng trưởng cao đối với cổ phiếu token của các công ty 9 và 10 có thể giảm một nửa, vì vậy hãy nhanh tay đặt cược.

All trades with token-shares are paired with the QADSAN token.

TOKEN-SHARE PRICES FOR JUNEEARLY JULY 2022*

(bằng mã thông báo QADSAN)

NGÀY

KOOBECAF số 18

ELPPA số 9

CŨNG SỐ 10

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

MUA

BÁN

%

31/08/21

0.0131645

0.0135655

00.00 %

0.0011578

0.0012180

00.00 %

0.0040005

0.0043645

00.00 %

03/06/22

0.0351247

0.0361945

166.78 %

0.0635125

0.0668144

5,385.81 %

3.8928438

4.2470430

97209.49 %

07/06/22

0.0355637

0.0366469

170.12 %

0.0668152

0.0702888

5,671.07 %

4.2470926

4.6335239

106064.66 %

10/06/22

0.0360083

0.0371049

173.50 %

0.0702896

0.0739438

5,971.17 %

4.6335780

5.0551746

115725.65 %

14/06/22

0.0364584

0.0375688

176.92 %

0.0739447

0.0777889

6,286.87 %

5.0552337

5.5151956

126265.79 %

17/06/22

0.0369142

0.0380384

180.38 %

0.0777897

0.0818339

6,618.99 %

5.5152599

6.0170783

137765.08 %

21/06/22

0.0373756

0.0385140

183.89 %

0.0818348

0.0860893

6,968.38 %

6.0171486

6.5646325

150310.80 %

24/06/22

0.0378428

0.0389954

187.44 %

0.0860903

0.0905659

7,335.94 %

6.5647092

7.1620141

163998.18 %

28/06/22

0.0383158

0.0394828

191.03 %

0.0905669

0.0952753

7,722.61 %

7.1620977

7.8137573

178931.12 %

01/07/22

0.0387947

0.0399763

194.67 %

0.0952764

0.1002296

8,129.39 %

7.8138486

8.5248093

195222.95 %

05/07/22

0.0392796

0.0404760

198.35 %

0.1002308

0.1054415

8,557.32 %

8.5249088

9.3005669

212997.34 %

08/07/22

0.0397707

0.0409819

202.08 %

0.1054427

0.1109245

9,007.50 %

9.3006755

10.1469185

232389.20 %

12/07/22

0.0402678

0.0414942

205.86 %

0.1109257

0.1166925

9,481.09 %

10.1470369

11.0702880

253545.72 %

15/07/22

0.0407711

0.0420129

209.68 %

0.1166938

0.1227605

9,979.31 %

11.0704173

12.0776842

276627.48 %

* Các báo giá cổ phiếu mã thông báo này là ước tính, giá thực tế có thể khác nhau, cả giảm và lên.

You can also view or download archive prices:

September 2021/ October 2021Lượt xemDownload
November-2021/ Early December 2021Lượt xemDownload
December 2021/ Early January 2022Lượt xemDownload
January 2022/ Early February 2022Lượt xemDownload
February 2022/ Early March 2022Lượt xemDownload
March 2022/ Early April 2022Lượt xemDownload
April 2022/ Early May 2022Lượt xemDownload
May 2022/ Early June 2022Lượt xemDownload

Vui lòng đọc các quy tắc trước khi bắt đầu trò chơi QADSAN.