Binalak presyo para sa token-shares ng virtual kumpanya 8-10

Ang bumili at Nagbebenta ng mga presyo para sa token-shares ng virtual kumpanya N8,9,10.
Ina-update namin ang mga presyo na ito sa ika-1 at ika-15 ng bawat buwan.

Para sa mga manlalaro kaginhawaan QADSAN publishes presyo para sa mga token-share para sa isang buwan maaga.
Matapos bumili ng token-shares ngayon, maaari mo na ngayong planuhin nang maaga kapag ibebenta ang mga ito at sa kung anong presyo. Kaya, kapag naglalaro sa pribilehiyo token-shares N8, maaari mong matatag na asahan ang isang 10% tubo buwan-buwan nang walang anumang pag-aalala anuman.

Kasabay nito, ipinaalam namin sa mga manlalaro na para sa mas malaking kaginhawahan, ang website ay ilalathala hindi lamang ang mga presyo ng Pribilehiyo Company N8, kundi pati na rin ang binalak mga presyo ng Mataas na Yield at High Risk Companies 9 at 10 para sa humigit-kumulang sa isang buwan.

Tandaan, ang halaga ng mga kumpanyang ito token-shares ay lumalaking mabilis – marahil sa isang rate ng hanggang sa 50% at 100% bawat buwan, ay magalang. Para sa karagdagang mga detalye, mangyaring basahin ang mga patakaran.

Sa hinaharap, ang dinamika at mataas na rate ng paglago para sa token-shares ng mga kumpanya 9 at 10 ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng kalahati, kaya magmadali up upang ilagay ang iyong taya.

Lahat ng mga trades na may token-shares ay ipinares sa QADSAN token.

TOKEN-SHARE PRICES FOR OCTOBEREARLY NOVEMBER 2023*

(sa QADSAN token )

PETSA

FAC

APP

MGA TES

Bumili

Magbenta

%

Bumili

Magbenta

%

Bumili

Magbenta

%

31/08/21

0.0131645

0.0135655

00.00 %

0.0011578

0.0012180

00.00 %

0.0040005

0.0043645

00.00 %

03/10/23

0.1974799

0.2034945

1400.09 %

8.2399687

8.6683474

161.98 %

6.4577523

7.0453255

184.39 %

06/10/23

0.1999484

0.2060382

1418.84 %

8.6684471

9.1191014

175.60 %

7.0454078

7.6864502

210.27 %

10/10/23

0.2024477

0.2086137

1437.83 %

9.1192064

9.5932947

189.93 %

7.6865399

8.3859171

238.50 %

13/10/23

0.2049783

0.2112213

1457.05 %

9.5934051

10.0921460

205.01 %

8.3860150

9.1490355

269.30 %

17/10/23

0.2075406

0.2138616

1476.51%

10.0922622

10.6169377

220.87 %

9.1491424

9.9815978

302.91 %

20/10/23

0.2101348

0.2165349

1496.22 %

10.6170598

11.1690184

237.56 %

9.9817144

10.8899232

339.57 %

24/10/23

0.2127615

0.2192415

1516.17 %

11.1691469

11.7498074

255.11 %

10.8900503

11.8809062

379.57 %

27/10/23

0.2154210

0.2219821

1536.37 %

11.7499426

12.3607974

273.58 %

11.8810449

12.9620687

423.21 %

31/10/23

0.2181138

0.2247568

1556.82 %

12.3609396

13.0035588

293.01 %

12.9622200

14.1416169

470.82 %

03/11/23

0.2208402

0.2275663

1577.53 %

13.0037085

13.6797439

313.45 %

14.1417820

15.4285040

522.76 %

07/11/23

0.2236007

0.2304109

1598.50 %

13.6799013

14.3910906

334.95 %

15.4286842

16.8324979

579.43 %

10/11/23

0.2263957

0.2332910

1619.73 %

14.3912562

15.1394273

357.57 %

16.8326944

18.3642552

641.26 %

14/11/23

0.2292257

0.2362072

1641.23 %

15.1396015

15.9266775

381.36 %

18.3644697

20.0354025

708.71 %

17/11/23

0.2320910

0.2391597

1663.00 %

15.9268608

16.7548647

406.39 %

20.0356364

21.8586242

782.30 %

*Ang mga token-shares quote ay tinatayang, ang aktwal na presyo ay maaaring magkaiba, parehong pababa at pataas.

Maaari mo ring tingnan o i-download ang mga archive na presyo:

Setyembre 2021 / Oktubre 2021TumanawI-download
Nobyembre 2021 / Maagang Disyembre 2021TumanawI-download
Disyembre 2021 / Unang bahagi ng Enero 2022TumanawI-download
Enero 2022 / Unang bahagi ng Pebrero 2022TumanawI-download
Pebrero 2022/ Maagang Marso 2022TumanawI-download
Marso 2022 / Unang bahagi ng Abril 2022TumanawI-download
Abril 2022 / Maagang Mayo 2022TumanawI-download
Mayo 2022 / Maagang Hunyo 2022TumanawI-download
Hunyo 2022 / Unang bahagi ng Hulyo 2022TumanawI-download
Hulyo 2022 / Maagang Agosto 2022TumanawI-download
Agosto 2022/ Maagang Setyembre 2022TumanawI-download
Setyembre 2022/ Maagang Oktubre 2022TumanawI-download
Oktubre 2022/ Maagang Nobyembre 2022TumanawI-download
Huli ng Oktubre 2022/ Maagang Disyembre 2022TumanawI-download
Late November 2022/ Early January 2023TumanawI-download
January 2023/ Early February 2023TumanawI-download
February 2023/ Early March 2023TumanawI-download
March 2023/ Early April 2023TumanawI-download
Late March 2023 / April 2023TumanawI-download
April 2023 / Early May 2023TumanawI-download
Late April 2023 / May 2023TumanawI-download
May 2023 / Early June 2023TumanawI-download
Late May 2023 / June 2023TumanawI-download
June 2023 / Early July 2023TumanawI-download
Late June 2023 / July 2023TumanawI-download
July 2023 / Early August 2023TumanawI-download
Late July 2023 / August 2023TumanawI-download
August 2023 / Early September 2023TumanawI-download
Late August 2023 / September 2023TumanawI-download
September 2023 / Early October 2023TumanawI-download
Late September 2023 / October 2023TumanawI-download

Pakiusap basahin ang ang mga patakaran bago simulan ang QADSAN laro.