Ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay bumubuo ng isang legal na nagbubuklod na kasunduan na ginawa sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity ("ikaw") at NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, paggawa ng negosyo bilang QADSAN Token-Shares Market Game ("QADSAN Token-Shares Market Game," “kami," “sa amin," or “ang ating"), hinggil sa iyong pag access at paggamit ng https://qadsan.com website pati na rin ang anumang iba pang mga form ng media, media channel, mobile website o mobile application na may kaugnayan, naka link, o kung hindi man konektado sa gayon (sama sama, ang "Site"). Kami ay nakarehistro sa Costa Rica at magkaroon ng aming rehistradong opisina sa __________, Mga Bagaces, Guanacaste 50401. Sumasang ayon ka na sa pamamagitan ng pag access sa Site, nabasa mo, naunawaan, at sumang ayon na maging nakatali sa lahat ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. KUNG HINDI KA SUMASANG AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, PAGKATAPOS AY MALINAW NA IPINAGBABAWAL KA MULA SA PAGGAMIT NG SITE AT KAILANGAN MONG ITIGIL ANG PAGGAMIT KAAGAD.

Ang mga pandagdag na tuntunin at kundisyon o dokumento na maaaring mai post sa Site paminsan minsan ay sa pamamagitan nito ay malinaw na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, upang gumawa ng mga pagbabago o pagbabago sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito maya't maya. Aalertuhan ka namin tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag update ng petsa ng "Huling na update" ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at tinalikuran mo ang anumang karapatan na makatanggap ng tiyak na abiso ng bawat naturang pagbabago. Mangyaring tiyakin na suriin mo ang naaangkop na Mga Tuntunin sa tuwing gagamitin mo ang aming Site upang maunawaan mo kung aling Mga Tuntunin ang nalalapat. Ikaw ay sasailalim, at ituturing na ginawang kamalayan at tinanggap, ang mga pagbabago sa anumang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos ng petsa ng naturang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ay nai post.

Ang impormasyong ibinigay sa Site ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay magiging salungat sa batas o regulasyon o kung saan ay sasailalim sa amin sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. Alinsunod dito, ang mga taong iyon na piniling ma access ang Site mula sa iba pang mga lokasyon ay ginagawa ito sa kanilang sariling inisyatiba at tanging responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at sa lawak ng mga lokal na batas ay naaangkop.

Ang Site ay hindi nababagay upang sumunod sa mga regulasyon na partikular sa industriya (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), atbp.), kaya kung ang iyong mga pakikipag ugnayan ay sasailalim sa naturang mga batas, hindi mo maaaring gamitin ang Site na ito. Hindi mo maaaring gamitin ang Site sa paraang lalabag sa Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Ang Site ay inilaan para sa mga gumagamit na hindi bababa sa 18 taong gulang. Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay hindi pinapayagang gumamit o magrehistro para sa Site.


2. MGA KARAPATAN SA INTELEKTWAL NA ARI ARIAN

Maliban kung iba ang ipinahiwatig, ang Site ay ang aming pagmamay ari ari at lahat ng source code, database, pag andar, software, mga disenyo ng website, audio, video, teksto, litrato, at graphics sa Site (sama sama, ang "Nilalaman") at ang mga trademark, service mark, at logo na nakapaloob dito (ang "Marks") ay pag aari o kontrolado namin o lisensyado sa amin, at protektado ng mga batas sa copyright at trademark at iba't ibang iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari arian at hindi makatarungang mga batas sa kumpetisyon ng Estados Unidos, internasyonal na batas sa copyright, at internasyonal na kombensyon. Ang Nilalaman at ang mga Marka ay ibinigay sa Site na "AS IS" para sa iyong impormasyon at personal na paggamit lamang. Maliban kung malinaw na ibinigay sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang bahagi ng Site at walang Nilalaman o Marks ay maaaring kopyahin, reproduced, pinagsama sama, muling nai publish, upload, nai post, ipinapakita sa publiko, naka encode, isinalin, ipinadala, ipinamamahagi, ibinebenta, lisensyado, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin ano man, nang walang aming malinaw na paunang nakasulat na pahintulot.

Sa kondisyon na ikaw ay karapat dapat na gamitin ang Site, ikaw ay binigyan ng isang limitadong lisensya upang ma access at gamitin ang Site at upang i download o i print ang isang kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman kung saan maayos kang nakakuha ng access para lamang sa iyong personal, hindi komersyal na paggamit. Inilalaan namin ang lahat ng mga karapatan na hindi malinaw na ipinagkaloob sa iyo sa at sa Site, ang Nilalaman at ang mga Marka.


3. MGA REPRESENTASYON NG GUMAGAMIT

Sa pamamagitan ng paggamit ng Site, kinakatawan mo at ginagarantiyahan na: (1) lahat ng impormasyon sa pagpaparehistro na isusumite mo ay magiging totoo, tumpak, napapanahon, at kumpleto; (2) mapapanatili mo ang katumpakan ng naturang impormasyon at agad na i update ang naturang impormasyon sa pagpaparehistro kung kinakailangan; (3) mayroon kang legal na kapasidad at sumasang-ayon kang sumunod sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) hindi ka menor de edad sa hurisdiksyon na iyong tinitirhan; (5) hindi mo ma-access ang Site sa pamamagitan ng awtomatiko o di-pantaong paraan, sa pamamagitan man ng bot, script, o kung hindi man; (6) hindi mo gagamitin ang Site para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong layunin; at (7) ang iyong paggamit ng Site ay hindi lalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Kung nagbigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi napapanahon, o hindi kumpleto, may karapatan kaming suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anumang at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Site (o anumang bahagi nito).


4. PAGPAPAREHISTRO NG GUMAGAMIT
Maaaring kailanganin kang magrehistro sa Site. Sumasang ayon ka na panatilihin ang iyong password kumpidensyal at mananagot para sa lahat ng paggamit ng iyong account at password. Inilalaan namin ang karapatang alisin, bawiin, o baguhin ang isang username na pinili mo kung natukoy namin, sa aming sariling paghuhusga, na ang naturang username ay hindi angkop, malaswa, o kung hindi man ay hindi kasalungat.


5. MGA BAWAL NA GAWAIN

Hindi mo maaaring ma access o gamitin ang Site para sa anumang layunin maliban sa kung saan ginagawa naming magagamit ang Site. Ang Site ay hindi maaaring gamitin kaugnay ng anumang komersyal na mga pagsisikap maliban sa mga partikular na inendorso o inaprubahan namin.

Bilang isang gumagamit ng Site, sumasang ayon ka na hindi:
 • Sistematikong makuha ang data o iba pang nilalaman mula sa Site upang lumikha o magtipon, direkta o hindi direkta, ng isang koleksyon, pagtitipon, database, o direktoryo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa amin.
 • Trick, panlilinlang, o iligaw kami at iba pang mga gumagamit, lalo na sa anumang pagtatangka upang malaman ang sensitibong impormasyon ng account tulad ng mga password ng gumagamit.
 • Ang pag ikot, paganahin, o kung hindi man ay makagambala sa mga tampok na may kaugnayan sa seguridad ng Site, kabilang ang mga tampok na pumipigil o naghihigpit sa paggamit o pagkopya ng anumang Nilalaman o nagpapatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng Site at / o ang Nilalaman na nakapaloob dito.
 • Disparage, tarnish, o kung hindi man pinsala, sa aming opinyon, sa amin at / o ang Site.
 • Gamitin ang anumang impormasyon na nakuha mula sa Site upang harass, abusuhin, o makapinsala sa ibang tao.
 • Gumawa ng hindi wastong paggamit ng aming mga serbisyo sa suporta o magsumite ng maling mga ulat ng pang aabuso o maling pag uugali.
 • Gamitin ang Site sa paraang hindi naaayon sa anumang naaangkop na mga batas o regulasyon.
 • Makibahagi sa hindi awtorisadong pag frame ng o pag link sa Site.
 • Mag upload o magpadala (o magtangkang mag upload o magpadala) ng mga virus, Trojan horse, o iba pang materyal, kabilang ang labis na paggamit ng mga malalaking titik at spamming (patuloy na pag post ng paulit ulit na teksto), na nakakagambala sa walang putol na paggamit at kasiyahan ng anumang partido sa Site o nagbabago, nagpapahina, nakakagambala, nagpapabago, o nakakagambala sa paggamit, mga tampok, mga function, operasyon, o pagpapanatili ng Site.
 • Makibahagi sa anumang awtomatikong paggamit ng system, tulad ng paggamit ng mga script upang magpadala ng mga komento o mensahe, o paggamit ng anumang data mining, robot, o katulad na mga tool sa pagtitipon at pagkuha ng data.
 • Tanggalin ang abiso sa copyright o iba pang mga karapatan sa pagmamay ari mula sa anumang Nilalaman.
 • Pagtatangka na magpanggap ng ibang user o tao o gamitin ang username ng ibang user.
 • Mag upload o magpadala (o magtangkang mag upload o magpadala) ng anumang materyal na kumikilos bilang isang passive o aktibong koleksyon ng impormasyon o mekanismo ng transmisyon, kabilang ang walang limitasyon, malinaw na graphics interchange format ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies, o iba pang mga katulad na aparato (kung minsan ay tinutukoy bilang "spyware" o "passive collection mechanisms" o "pcms").
 • Nakakagambala, nakakagambala, o lumikha ng isang hindi nararapat na pasanin sa Site o sa mga network o serbisyo na konektado sa Site.
 • Harass, inis, takutin, o bantaan ang alinman sa aming mga empleyado o ahente na nakikibahagi sa pagbibigay ng anumang bahagi ng Site sa iyo.
 • Subukang i bypass ang anumang mga hakbang ng Site na idinisenyo upang maiwasan o paghigpitan ang pag access sa Site, o anumang bahagi ng Site.
 • Kopyahin o iakma ang software ng Site, kabilang ang ngunit hindi limitado sa Flash, PHP, HTML, JavaScript, o iba pang code.
 • Maliban kung pinapayagan ng naaangkop na batas, decipher, decompile, disassemble, o reverse engineer ang alinman sa software na binubuo o sa anumang paraan na bumubuo ng isang bahagi ng Site.
 • Maliban sa maaaring maging resulta ng karaniwang search engine o paggamit ng Internet browser, paggamit, paglulunsad, pagbuo, o pamamahagi ng anumang awtomatikong sistema, kabilang ang walang limitasyon, anumang spider, robot, cheat utility, scraper, o offline reader na nag access sa Site, o paggamit o paglulunsad ng anumang hindi awtorisadong script o iba pang software.
 • Gumamit ng isang ahente ng pagbili o ahente ng pagbili upang gumawa ng mga pagbili sa Site.
 • Gumawa ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Site, kabilang ang pagkolekta ng mga username at / o email address ng mga gumagamit sa pamamagitan ng electronic o iba pang mga paraan para sa layunin ng pagpapadala ng hindi hiniling na email, o paglikha ng mga account ng gumagamit sa pamamagitan ng awtomatikong paraan o sa ilalim ng maling pagpapanggap.
 • Gamitin ang Site bilang bahagi ng anumang pagsisikap upang makipagkumpetensya sa amin o kung hindi man gamitin ang Site at / o ang Nilalaman para sa anumang pagsisikap na bumubuo ng kita o komersyal na negosyo.
 • Gamitin ang Site upang mag advertise o mag alok upang magbenta ng mga kalakal at serbisyo.
 • Ibenta o kung hindi man ilipat ang iyong profile.


6. MGA KONTRIBUSYON NA NABUO NG GUMAGAMIT

The Site does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, "Contributions"). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Site Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:
 • Ang paglikha, pamamahagi, transmisyon, pampublikong pagpapakita, o pagganap, at ang pag access, pag download, o pagkopya ng iyong Mga Kontribusyon ay hindi at hindi lalabag sa mga karapatan sa pagmamay ari, kabilang ang ngunit hindi limitado sa copyright, patent, trademark, trade secret, o moral na karapatan ng anumang third party.
 • Ikaw ang lumikha at may ari ng o may mga kinakailangang lisensya, karapatan, pahintulot, release, at pahintulot na gamitin at upang pahintulutan kami, ang Site, at iba pang mga gumagamit ng Site na gamitin ang iyong Mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag isipan ng Site at ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
 • Mayroon kang nakasulat na pahintulot, paglabas, at / o pahintulot ng bawat isa at bawat nakikilalang indibidwal na tao sa iyong Mga Kontribusyon upang gamitin ang pangalan o pagkakatulad ng bawat isa at bawat naturang nakikilalang indibidwal na tao upang paganahin ang pagsasama at paggamit ng iyong mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag isipan ng Site at mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi mali, hindi tumpak, o nakaliligaw.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi unsolicited o hindi awtorisadong advertising, mga materyales sa promosyon, pyramid scheme, chain letter, spam, mass mailings, o iba pang mga anyo ng solicitation.
 • Ang inyong mga Kontribusyon ay hindi mahalay, malalaswa, malibog, marumi, marahas, nakakapanliligalig, naninirang puri, mapanirang puri, o kung hindi man ay hindi kaayaaya (ayon sa aming ipinasiya).
 • Ang Inyong mga Kontribusyon ay hindi nangungutya, nangungutya, nagpapasira, nananakot, o nang-aabuso sa sinuman.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi ginagamit upang harass o banta (sa legal na kahulugan ng mga terminong iyon) sa anumang iba pang mga tao at upang itaguyod ang karahasan laban sa isang tiyak na tao o uri ng mga tao.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, o panuntunan.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa privacy o publisidad ng anumang third party.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas hinggil sa pornograpiya ng bata, o kung hindi man ay nilayon upang maprotektahan ang kalusugan o kagalingan ng mga menor de edad.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi kasama ang anumang mga nakakasakit na komento na konektado sa lahi, pambansang pinagmulan, kasarian, sekswal na kagustuhan, o pisikal na kapansanan.
 • Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa ibang paraan, o nag uugnay sa materyal na lumalabag, anumang probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o anumang naaangkop na batas o regulasyon.
Ang anumang paggamit ng Site na lumalabag sa nabanggit ay lumalabag sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito at maaaring magresulta sa, bukod sa iba pang mga bagay, pagwawakas o suspensyon ng iyong mga karapatan na gamitin ang Site.


7. LISENSYA SA KONTRIBUSYON

Sumasang ayon ka at ang Site na maaari naming ma access, mag imbak, magproseso, at gumamit ng anumang impormasyon at personal na data na ibinibigay mo kasunod ng mga tuntunin ng Patakaran sa Pagkapribado at ang iyong mga pagpipilian (kabilang ang mga setting).

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga mungkahi o iba pang feedback tungkol sa Site, sumasang ayon ka na maaari naming gamitin at ibahagi ang naturang feedback para sa anumang layunin nang walang kabayaran sa iyo.

Hindi namin igiit ang anumang pagmamay ari sa iyong mga Kontribusyon. Pinapanatili mo ang buong pagmamay ari ng lahat ng iyong mga Kontribusyon at anumang mga karapatan sa intelektwal na ari arian o iba pang mga karapatan sa pagmamay ari na nauugnay sa iyong Mga Kontribusyon. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pahayag o representasyon sa iyong Mga Kontribusyon na ibinigay mo sa anumang lugar sa Site. Ikaw lamang ang responsable para sa iyong mga Kontribusyon sa Site at malinaw mong sumasang ayon na ipawalang sala kami mula sa anumang at lahat ng responsibilidad at upang pigilan mula sa anumang legal na aksyon laban sa amin tungkol sa iyong mga Kontribusyon.


8. SOCIAL MEDIA

Bilang bahagi ng pag andar ng Site, maaari mong i-link ang iyong account sa mga online account na mayroon ka sa mga third-party service provider (bawat naturang account, isang "Third-Party Account") sa pamamagitan ng alinman sa: (1) pagbibigay ng impormasyon sa pag-login ng iyong Third-Party Account sa pamamagitan ng Site; o (2) na nagpapahintulot sa amin na ma access ang iyong Third-Party Account, tulad ng pinapayagan sa ilalim ng naaangkop na mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng bawat Third-Party na Account. Kinakatawan mo at ginagarantiyahan na ikaw ay may karapatang ibunyag ang iyong impormasyon sa pag login sa Account ng Third Party sa amin at / o bigyan kami ng access sa iyong Third-Party Account, nang walang paglabag sa alinman sa mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng naaangkop na Third Party Account, at nang hindi obligahin kaming magbayad ng anumang mga bayarin o magpapasailalim sa amin sa anumang mga limitasyon sa paggamit na ipinataw ng third party service provider ng Third-Party Account. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng access sa anumang Mga Account ng Third-Party, nauunawaan mo na (1) maaari naming ma-access, ma-access, at maiimbak (kung naaangkop) ang anumang nilalaman na ibinigay mo at naka-imbak sa iyong Third-Party Account (ang "Social Network Content") upang ito ay magagamit sa Site at sa pamamagitan ng iyong account, kabilang ang walang limitasyon sa anumang mga listahan ng kaibigan at (2) maaari kaming magsumite at tumanggap mula sa iyong Third-Party Account ng karagdagang impormasyon sa lawak na iyong ay naabisuhan kapag na link mo ang iyong account sa Third-Party Account. Depende sa mga Third-Party Account na pinili mo at sumasailalim sa mga setting ng privacy na itinakda mo sa naturang mga Account sa Third-Party, ang personal na impormasyong i-post mo sa iyong mga Third-Party Account ay maaaring makukuha sa at sa pamamagitan ng iyong account sa Site. Mangyaring tandaan na kung ang isang Account ng Third Party o kaugnay na serbisyo ay nagiging hindi magagamit o ang aming pag access sa naturang Third Party Account ay tinapos ng third party service provider, kung gayon ang Nilalaman ng Social Network ay maaaring hindi na magagamit sa at sa pamamagitan ng Site. Magkakaroon ka ng kakayahang huwag paganahin ang koneksyon sa pagitan ng iyong account sa Site at ng iyong mga Account sa Ikatlong Partido sa anumang oras. MANGYARING TANDAAN NA ANG IYONG RELASYON SA MGA THIRD PARTY SERVICE PROVIDER NA NAUUGNAY SA IYONG MGA ACCOUNT SA THIRD PARTY AY PINAMAMAHALAAN LAMANG NG IYONG (MGA) KASUNDUAN SA NATURANG MGA THIRD PARTY SERVICE PROVIDER. Hindi kami nagsisikap na suriin ang anumang Nilalaman ng Social Network para sa anumang layunin, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, para sa katumpakan, legalidad, o hindi paglabag, at hindi kami responsable para sa anumang Nilalaman ng Social Network. Kinikilala mo at sumasang ayon na maaari naming ma access ang iyong email address book na nauugnay sa isang Third Party Account at ang iyong listahan ng mga contact na naka imbak sa iyong mobile device o tablet computer para lamang sa mga layunin ng pagtukoy at pagpapaalam sa iyo ng mga contact na iyon na nagrehistro rin upang gamitin ang Site. Maaari mong i deactivate ang koneksyon sa pagitan ng Site at ng iyong Third-Party Account sa pamamagitan ng pagkontak sa amin gamit ang impormasyon ng contact sa ibaba o sa pamamagitan ng mga setting ng iyong account (kung naaangkop). Susubukan naming tanggalin ang anumang impormasyon na naka imbak sa aming mga server na nakuha sa pamamagitan ng naturang Third-Party Account, maliban sa username at larawan ng profile na nauugnay sa iyong account.


9. MGA SUBMISSION

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site ("Submissions") provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.


10. WEBSITE AT NILALAMAN NG THIRD PARTY

The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other websites ("Third-Party Websites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content"). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.


11. PAMAMAHALA NG SITE

Inilalaan namin ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na: (1) subaybayan ang Site para sa mga paglabag sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (2) gumawa ng naaangkop na legal na aksyon laban sa sinuman na, sa aming sariling paghuhusga, ay lumalabag sa batas o sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito, kabilang ang walang limitasyon, na nag uulat ng naturang gumagamit sa mga awtoridad ng pagpapatupad ng batas; (3) sa aming sariling pagpapasya at walang limitasyon, tanggihan, paghigpitan ang pag-access sa, limitahan ang pagkakaroon ng, o huwag paganahin (sa lawak na magagawa sa teknolohiya) ang alinman sa iyong mga Kontribusyon o anumang bahagi nito; (4) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, abiso, o pananagutan, upang alisin mula sa Site o kung hindi man huwag paganahin ang lahat ng mga file at nilalaman na labis sa laki o sa anumang paraan ay mabigat sa aming mga system; at (5) kung hindi man pamahalaan ang Site sa isang paraan na dinisenyo upang protektahan ang aming mga karapatan at ari arian at upang mapadali ang tamang pag andar ng Site.


12. PATAKARAN SA PRIVACY

Kami ay nagmamalasakit sa data privacy at seguridad. Mangyaring suriin ang aming Patakaran sa Pagkapribado: https://qadsan.com/privacy-policy/. Sa pamamagitan ng paggamit ng Site, sumasang ayon ka na nakatali sa aming Patakaran sa Pagkapribado, na isinama sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Mangyaring payuhan ang Site ay naka host sa ang Reyno Unido. Kung na access mo ang Site mula sa anumang iba pang rehiyon ng mundo na may mga batas o iba pang mga kinakailangan na namamahala sa pagkolekta ng personal na data, paggamit, o pagsisiwalat na naiiba mula sa mga naaangkop na batas sa ang Reyno Unido, pagkatapos ay sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site, inililipat mo ang iyong data sa ang Reyno Unido, at sumasang ayon ka na ilipat ang iyong data sa at naproseso sa ang Reyno Unido.


13. TERMINO AT PAGWAWAKAS

Ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay mananatiling ganap na puwersa at epekto habang ginagamit mo ang Site. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG ANUMANG IBA PANG PROBISYON NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, INILALAAN NAMIN ANG KARAPATANG, SA AMING SARILING PAGHUHUSGA AT WALANG ABISO O PANANAGUTAN, TANGGIHAN ANG PAG ACCESS AT PAGGAMIT NG SITE (KABILANG ANG PAG BLOCK NG ILANG MGA IP ADDRESS), SA SINUMANG TAO PARA SA ANUMANG KADAHILANAN O WALANG DAHILAN, KABILANG ANG WALANG LIMITASYON PARA SA PAGLABAG SA ANUMANG REPRESENTASYON, WARRANTY, O TIPAN NA NAKAPALOOB SA MGA TUNTUNING ITO NG PAGGAMIT O NG ANUMANG NAAANGKOP NA BATAS O REGULASYON. MAAARI NAMING WAKASAN ANG IYONG PAGGAMIT O PAKIKILAHOK SA SITE O TANGGALIN ANG IYONG ACCOUNT AT ANUMANG NILALAMAN O IMPORMASYON NA IYONG NAI POST SA ANUMANG ORAS, NANG WALANG BABALA, SA AMING SARILING PAGHUHUSGA.

Kung tinatapos namin o sinuspinde ang iyong account sa anumang dahilan, ipinagbabawal ka sa pagrehistro at paglikha ng isang bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, isang pekeng o hiram na pangalan, o ang pangalan ng anumang third party, kahit na maaari kang kumilos sa ngalan ng third party. Bilang karagdagan sa pagwawakas o pagsuspinde ng iyong account, inilalaan namin ang karapatang gumawa ng naaangkop na legal na aksyon, kabilang ang walang limitasyon na pagtugis ng sibil, kriminal, at injunction redress.


14. MGA PAGBABAGO AT PAGKAGAMBALA

Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, o alisin ang mga nilalaman ng Site anumang oras o para sa anumang kadahilanan sa aming sariling paghuhusga nang walang abiso. Gayunpaman, wala kaming obligasyon na i update ang anumang impormasyon sa aming Site. Inilalaan din namin ang karapatang baguhin o itigil ang lahat o bahagi ng Site nang walang abiso sa anumang oras. Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, suspensyon, o pagtigil ng Site.

Hindi namin magagarantiya na ang Site ay magagamit sa lahat ng oras. Maaari kaming makaranas ng hardware, software, o iba pang mga problema o kailangang magsagawa ng pagpapanatili na may kaugnayan sa Site, na nagreresulta sa mga pagkagambala, pagkaantala, o mga error. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, i update, suspindihin, itigil, o kung hindi man baguhin ang Site anumang oras o para sa anumang kadahilanan nang walang abiso sa iyo. Sumasang ayon ka na wala kaming anumang pananagutan para sa anumang pagkawala, pinsala, o kakulangan sa ginhawa na dulot ng iyong kawalan ng kakayahan na ma access o gamitin ang Site sa panahon ng anumang downtime o pagtigil ng Site. Wala sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang magiging kahulugan upang obligahin kaming mapanatili at suportahan ang Site o upang matustusan ang anumang mga pagwawasto, pag update, o paglabas kaugnay nito.


15. BATAS SA PAMAMAHALA

Ang mga Tuntunin na ito ay dapat na pinamamahalaan ng at tinukoy na sumusunod sa mga batas ng __________. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA at ang iyong sarili irrevocably pumayag na ang mga hukuman ng __________ ay magkakaroon ng eksklusibong hurisdiksyon upang malutas ang anumang hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw kaugnay ng mga tuntuning ito.


16. PAGLUTAS SA PAGTATALO

Sumasang ayon ka na hindi mababawi ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa Mga Tuntunin o ang relasyon na itinatag ng Kasunduang ito sa hurisdiksyon ng Costa Rica mga korte. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ay dapat ding panatilihin ang karapatan na magdala ng mga paglilitis tungkol sa kakanyahan ng bagay sa mga hukuman ng bansa kung saan ka naninirahan o, kung ang mga Tuntunin na ito ay ipinasok sa kurso ng iyong kalakalan o propesyon, ang estado ng iyong pangunahing lugar ng negosyo.


17. MGA PAGWAWASTO

Maaaring may impormasyon sa Site na naglalaman ng mga typographical error, hindi katumpakan, o pagkukulang, kabilang ang mga paglalarawan, pagpepresyo, availability, at iba't ibang iba pang impormasyon. Inilalaan namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali, hindi katumpakan, o pagkukulang at baguhin o i update ang impormasyon sa Site anumang oras, nang walang paunang abiso.


18. DISCLAIMER

ANG SITE AY IBINIGAY SA AS-IS AT AS-AVAILABLE NA BATAYAN. SUMASANG AYON KA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG SITE AT ANG AMING MGA SERBISYO AY MAGIGING SA IYONG TANGING PANGANIB. SA BUONG LAWAK NA PINAPAYAGAN NG BATAS, TINATANGGIHAN NAMIN ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KAUGNAY NG SITE AT ANG IYONG PAGGAMIT NITO, KABILANG ANG, NANG WALANG LIMITASYON, ANG IPINAHIWATIG NA MGA GARANTIYA NG PAGIGING MAPAGBILI, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, AT HINDI PAGLABAG. HINDI KAMI GUMAGAWA NG MGA GARANTIYA O REPRESENTASYON TUNGKOL SA KATUMPAKAN O KABUUAN NG NILALAMAN NG SITE O ANG NILALAMAN NG ANUMANG MGA WEBSITE NA NAKA LINK SA SITE AT HINDI NAMIN IPAGPAPALAGAY ANG ANUMANG PANANAGUTAN O RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG (1) MGA PAGKAKAMALI, PAGKAKAMALI, O KAKULANGAN SA KATUMPAKAN NG NILALAMAN AT MGA MATERYALES, (2) PINSALA SA SARILI O PINSALA SA ARI ARIAN, ANUMANG KALIKASAN, NA NAGRERESULTA MULA SA IYONG PAG ACCESS AT PAGGAMIT NG SITE, (3) ANUMANG HINDI AWTORISADONG PAG ACCESS SA O PAGGAMIT NG AMING MGA SECURE NA SERVER AT / O ANUMANG AT LAHAT NG PERSONAL NA IMPORMASYON AT / O IMPORMASYON SA PANANALAPI NA NAKA IMBAK DITO, (4) ANUMANG PAGKAGAMBALA O PAGTIGIL NG PAGHAHATID SA O MULA SA SITE, (5) ANUMANG MGA BUG, VIRUS, TROJAN HORSE, O MGA KATULAD NITO NA MAAARING MAIPADALA SA O SA PAMAMAGITAN NG SITE NG ANUMANG THIRD PARTY, AT/O (6) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGKUKULANG SA ANUMANG NILALAMAN AT MATERYALES O PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NG ANUMANG URI NA NATAMO BILANG RESULTA NG PAGGAMIT NG ANUMANG NILALAMAN NA NAI POST, IPINADALA, O KUNG HINDI MAN AY GINAWANG MAGAGAMIT SA PAMAMAGITAN NG SITE. HINDI NAMIN GINAGARANTIYAHAN, INENDORSO, GINAGARANTIYAHAN, O IPINAPALAGAY ANG RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PRODUKTO O SERBISYO NA NA ADVERTISE O INAALOK NG ISANG THIRD PARTY SA PAMAMAGITAN NG SITE, ANUMANG HYPERLINKED WEBSITE, O ANUMANG WEBSITE O MOBILE APPLICATION NA ITINAMPOK SA ANUMANG BANNER O IBA PANG ADVERTISING, AT HINDI KAMI MAGIGING ISANG PARTIDO SA O SA ANUMANG PARAAN AY RESPONSABLE PARA SA PAGSUBAYBAY SA ANUMANG TRANSAKSYON SA PAGITAN MO AT ANUMANG MGA THIRD PARTY NA PROVIDER NG MGA PRODUKTO O SERBISYO. TULAD NG PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG DALUYAN O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG PINAKAMAHUSAY NA PAGHUHUSGA AT MAG INGAT KUNG NAAANGKOP.


19. MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

HINDI MANGYAYARI KAMI O ANG AMING MGA DIREKTOR, EMPLEYADO, O AHENTE AY MANANAGOT SA IYO O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO PARA SA ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, KINAHINATNAN, HALIMBAWA, AKSIDENTE, ESPESYAL, O MAPARUSAHAN NA PINSALA, KABILANG ANG NAWALANG KITA, NAWALA KITA, PAGKAWALA NG DATA, O IBA PANG MGA PINSALA NA NAGMUMULA SA IYONG PAGGAMIT NG SITE, KAHIT NA PINAYUHAN KAMI NG POSIBILIDAD NG NATURANG PINSALA. SA KABILA NG ANUMANG BAGAY SA SALUNGAT NA NAKAPALOOB DITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN ANUMAN AT ANUMAN ANG ANYO NG PAGKILOS, AY SA LAHAT NG ORAS AY LIMITADO SA ANG HALAGA NA BINAYARAN, KUNG MAYROON MAN, SA PAMAMAGITAN MO SA AMIN SA PANAHON NG anim (6) MONTH PERIOD PRIOR TO ANY CAUSE OF ACTION ARISING. ANG ILANG MGA BATAS NG ESTADO NG US AT MGA INTERNASYONAL NA BATAS AY HINDI NAGPAPAHINTULOT NG MGA LIMITASYON SA MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY O ANG PAGBUBUKOD O LIMITASYON NG ILANG MGA PINSALA. KUNG ANG MGA BATAS NA ITO AY NAAANGKOP SA IYO, ANG ILAN O LAHAT NG MGA DISCLAIMER O LIMITASYON SA ITAAS AY MAAARING HINDI NALALAPAT SA IYO, AT MAAARI KANG MAGKAROON NG KARAGDAGANG MGA KARAPATAN.


20. INDEMNIFICATION

Sumasang ayon ka na ipagtanggol, bayaran, at hawakan kami na hindi nakakapinsala, kabilang ang aming mga subsidiary, kaakibat, at lahat ng aming mga kaukulang opisyal, ahente, kasosyo, at empleyado, mula sa at laban sa anumang pagkawala, pinsala, pananagutan, pag angkin, o demand, kabilang ang makatwirang mga bayarin at gastos ng abogado, na ginawa ng anumang third party dahil sa o nagmumula sa: (1) paggamit ng Site; (2) paglabag sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (3) anumang paglabag sa inyong mga representasyon at garantiya na nakasaad sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) ang iyong paglabag sa mga karapatan ng isang third party, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian; o (5) anumang lantarang nakakapinsalang pagkilos patungo sa anumang iba pang gumagamit ng Site na iyong kinonekta sa pamamagitan ng Site. Sa kabila ng nabanggit, inilalaan namin ang karapatan, sa iyong gastos, na ipalagay ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol ng anumang bagay na kung saan ikaw ay kinakailangan upang bayaran kami, at sumasang ayon ka na makipagtulungan, sa iyong gastos, sa aming pagtatanggol sa naturang mga paghahabol. Gagamitin namin ang makatwirang mga pagsisikap upang ipaalam sa iyo ang anumang naturang paghahabol, pagkilos, o paglilitis na napapailalim sa pagbibigay ng kabayaran na ito sa pagiging kamalayan nito.


21. DATA NG GUMAGAMIT

Pananatilihin namin ang ilang data na ipinadala mo sa Site para sa layunin ng pamamahala ng pagganap ng Site, pati na rin ang data na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Site. Kahit na nagsasagawa kami ng mga regular na routine backup ng data, ikaw lamang ang responsable para sa lahat ng data na iyong ipinadala o nauugnay sa anumang aktibidad na iyong isinagawa gamit ang Site. Sumasang ayon ka na hindi kami mananagot sa iyo para sa anumang pagkawala o katiwalian ng anumang naturang data, at sa pamamagitan nito ay iwaksi mo ang anumang karapatan ng pagkilos laban sa amin na nagmumula sa anumang naturang pagkawala o katiwalian ng naturang data.


22. ELEKTRONIKONG KOMUNIKASYON, TRANSAKSYON, AT LAGDA

Ang pagbisita sa Site, pagpapadala sa amin ng mga email, at pagkumpleto ng mga online form ay bumubuo ng mga elektronikong komunikasyon. Sumasang ayon ka na makatanggap ng mga elektronikong komunikasyon, at sumasang ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang mga komunikasyon na ibinibigay namin sa iyo sa elektronikong paraan, sa pamamagitan ng email at sa Site, masiyahan ang anumang legal na kinakailangan na ang naturang komunikasyon ay nakasulat. SA PAMAMAGITAN NITO AY SUMASANG AYON KA SA PAGGAMIT NG MGA ELEKTRONIKONG LAGDA, KONTRATA, ORDER, AT IBA PANG MGA TALAAN, AT SA ELEKTRONIKONG PAGHAHATID NG MGA ABISO, PATAKARAN, AT TALAAN NG MGA TRANSAKSYON NA SINIMULAN O NAKUMPLETO NAMIN O SA PAMAMAGITAN NG SITE. Sa pamamagitan nito ay tinatanggihan mo ang anumang mga karapatan o kinakailangan sa ilalim ng anumang mga batas, regulasyon, patakaran, ordinansa, o iba pang mga batas sa anumang hurisdiksyon na nangangailangan ng orihinal na lagda o paghahatid o pagpapanatili ng mga di elektronikong talaan, o sa mga pagbabayad o ang pagbibigay ng mga kredito sa pamamagitan ng anumang paraan maliban sa elektronikong paraan.


23. MGA GUMAGAMIT AT RESIDENTE NG CALIFORNIA

Kung ang anumang reklamo sa amin ay hindi naresolba nang husto, maaari kang makipag-ugnayan sa Complaint Assistance Unit ng Division of Consumer Services ng California Department of Consumer Affairs sa pamamagitan ng pagsulat sa 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o sa telepono sa (800) 952-5210 o (916) 445-1254.


24. MISCELLANEOUS

Ang mga Tuntunin ng Paggamit at anumang mga patakaran o patakaran sa pagpapatakbo na nai post namin sa Site o sa paggalang sa Site ay bumubuo ng buong kasunduan at pag unawa sa pagitan mo at sa amin. Ang aming kabiguan na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi dapat gumana bilang isang pag waiver ng naturang karapatan o probisyon. Ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nagpapatakbo sa buong lawak na pinahihintulutan ng batas. Maaari naming italaga ang alinman o lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa iba anumang oras. Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala, pagkaantala, o kabiguan na kumilos na sanhi ng anumang dahilan na lampas sa aming makatwirang kontrol. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng isang probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay natukoy na labag sa batas, walang bisa, o hindi maipapatupad, ang probisyon o bahagi ng probisyon na iyon ay itinuturing na hindi maputol mula sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito at hindi nakakaapekto sa bisa at kakayahang ipatupad ng anumang natitirang mga probisyon. Walang joint venture, partnership, employment o agency relationship na nilikha sa pagitan mo at sa amin bilang resulta ng mga Tuntunin ng Paggamit o paggamit ng Site. Sumasang ayon ka na ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi mauunawaan laban sa amin sa bisa ng pagkakaroon ng draft sa kanila. Sa pamamagitan nito ay iwaksi mo ang anumang at lahat ng mga depensa na maaaring mayroon ka batay sa elektronikong anyo ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito at ang kakulangan ng pag sign ng mga partido dito upang maisagawa ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito.


25. MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Upang malutas ang isang reklamo tungkol sa Site o upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng Site, mangyaring makipag ugnay sa amin sa:

NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Mga Bagaces, Guanacaste 50401
Costa Rica
support@qadsan.com