БИДНИЙ ТУХАЙ

QADSAN Token-Shares Market Game нь эзэмшдэг бөгөөд эзэмшдэг NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Коста Рика, Гуанакасте-багес, бүртгэлийн гэрчилгээ # 3102810771).

QADSAN TM лого болон энэ вэбсайт дахь бусад бүх виртуал компанийн лого, графикууд нь зөвхөн өмч болно NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр энэ материалыг аливаа хуулбарлах, түгээх, ашиглах NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA гэмт хэрэг.

Яагаад Коста Рика вэ?

Бүгд Найрамдах Коста Рика бол Төв Америк дахь муж улс юм. Шүүхийн харьяаллын эрх зүйн тогтолцоо нь Испанийн иргэний хууль тогтоомжид суурилдаг. Коста Рика нь эртний мөрийтэй тоглоом тоглож ирсэн түүхтэй.

Олон жилийн турш Коста Рикаг “гэр” 400 гаруй мөрийтэй тоглоомын компаниудын. Ихэнх компаниуд өөрсдийгөө зохицуулдаг.

Коста Рикагийн компаниуд бүх төрлийн мөрийтэй тоглоом (сугалаа, спортын бооцоо, хөзрийн тоглоом гэх мэт) зохион байгуулж, зохион байгуулах боломжтой. Коста Рикагийн оршин суугчдад бооцоот тоглоомын үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглодог.

QADSAN-д тавтай морилно уу!

V. JACOBS

Co-founder of QADSAN & CEO of NEHOC Online Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada

A. JAIN

Deputy Director on QADSAN with NEHOC Online Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada

T. RODRIGUEZ

CFO of NEHOC Online Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada

me-3

A. EGOROV

Co-founder & Marketing director of QADSAN


I. AFRIKYAN

Co-founder & Art Developer of QADSAN