VỀ CHÚNG TÔI

Trò chơi Thị trường Cổ phiếu-Cổ phiếu QADSAN được sở hữu và duy trì bởi NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Costa Rica, Guanacaste-Bagaces, Giấy chứng nhận đăng ký # 3102810771).

Biểu trưng QADSAN TM và tất cả các biểu trưng và đồ họa của công ty ảo khác trên trang web này là tài sản duy nhất của NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Bất kỳ sao chép, phân phối hoặc sử dụng tài liệu này mà không có sự đồng ý trước NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA là một hành vi phạm tội.

Tại sao lại là Costa Rica?

Cộng hòa Costa Rica là một tiểu bang ở Trung Mỹ. Hệ thống pháp luật về quyền tài phán dựa trên luật dân sự Tây Ban Nha. Costa Rica có lịch sử cờ bạc lâu đời.

Trong nhiều năm, Costa Rica đã được coi là “Trang Chủ” của hơn 400 công ty cờ bạc. Hầu hết các công ty đều tự quản lý.

Các công ty từ Costa Rica có cơ hội tổ chức và tiến hành tất cả các loại hình cờ bạc (xổ số, cá cược thể thao, chơi bài, v.v.). Cấm cung cấp dịch vụ cờ bạc cho cư dân của Costa Rica.

V. JACOBS

Co-founder of QADSAN & CEO of NEHOC Online Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada

A. JAIN

Deputy Director on QADSAN with NEHOC Online Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada

T. RODRIGUEZ

CFO of NEHOC Online Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada

me-3

A. EGOROV

Co-founder & Marketing director of QADSAN


I. AFRIKYAN

Co-founder & Art Developer of QADSAN