תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם מטעם ישות ("אתה") לבין NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, עושים עסקים כמו משחק שוק מניות QADSAN Token ("משחק שוק מניות QADSAN Token," “אָנוּ," “לָנוּ," or “שֶׁלָנוּ"), לגבי הגישה והשימוש שלך ב- https://qadsan.com אתר אינטרנט וכן כל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או אפליקציה לנייד הקשורים, מקושרים או קשורים אליהם בדרך אחרת (יחד, "האתר"). אנחנו רשומים ב קוסטה ריקה והמשרד הרשום שלנו בכתובת __________, Bagaces, גואנקסטה 50401. אתה מסכים שבכניסתך לאתר קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל תנאי השימוש הללו. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש הללו, נאסר עליך במפורש להשתמש באתר ועליך להפסיק את השימוש לאלתר.

תנאים והגבלות משלימים או מסמכים שעשויים להתפרסם באתר מעת לעת משולבים בזאת במפורש בהפניה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאי שימוש אלה מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי עדכון התאריך "העדכון האחרון" של תנאי שימוש אלה, ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה. אנא ודא שאתה בודק את התנאים הרלוונטיים בכל פעם שאתה משתמש באתר שלנו כדי שתבין אילו תנאים חלים. אתה תהיה כפוף לשינויים בכל תנאי שימוש מתוקנים, ותיחשב כאילו נודע להם ושהסכמת להם, על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך פרסום תנאי השימוש המתוקנים כאמור.

המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או שימוש על ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה שבה הפצה או שימוש כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לרגולציה או שיכפיפו אותנו לדרישת רישום כלשהי בתוך תחום שיפוט או מדינה אלו. . בהתאם לכך, אותם אנשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם האחראים הבלעדיים לעמידה בחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים.

האתר אינו מותאם לציית לתקנות ספציפיות לתעשייה (חוק הניידות והאחריות של ביטוח בריאות (HIPAA), חוק ניהול אבטחת מידע הפדרלי (FISMA) וכו'), כך שאם האינטראקציות שלך יהיו כפופות לחוקים כאלה, ייתכן שלא להשתמש באתר זה. אינך רשאי להשתמש באתר באופן שיפר את חוק Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

האתר מיועד למשתמשים בני 18 לפחות. אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש או להירשם לאתר.


2. זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, האתר הוא הקנייני שלנו נכס וכל קוד המקור, מסדי נתונים, פונקציונליות, תוכנה, אתר אינטרנט עיצובים, אודיו, וידאו, טקסט, תמונות וגרפיקה באתר (יחד, "התוכן") והסימנים המסחריים, סימני השירות וסמלי הלוגו הכלולים בו ("הסימנים") הם בבעלותנו או בשליטתנו או ברישיון אותנו, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים ועוד שונים זכויות קניין רוחני ודיני תחרות בלתי הוגנת של ארצות הברית, חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות. התוכן והסימנים מסופקים ב- האתר "AS IS" למידע ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה של שימוש, אין להעתיק, לשכפל, שום חלק מהאתר ושום תוכן או סימנים, צבר, פורסם מחדש, הועלה, פורסם, מוצג בפומבי, מקודד, תורגם, הועבר, הפיץ, נמכר, מורשה או נוצל בדרך אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא כתיבה מפורשת מראש שלנו רְשׁוּת.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, אתה העניק רישיון מוגבל לגשת לאתר ולהשתמש בו ולהורדה או הדפסה של א עותק של כל חלק מהתוכן שאליו קיבלת גישה כהלכה אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. אנו שומרים לא על כל הזכויות ניתן לך במפורש באתר ובאתר, בתוכן ובסימנים.


3. נציגות משתמשים

בשימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) כל פרטי הרישום שתשלח יהיו נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים; (2) אתה תשמור על דיוק המידע הזה ותעדכן מיד את פרטי הרישום לפי הצורך; (3) יש לך את הכשירות המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאי שימוש אלה; (4) אינך קטין בשטח השיפוט שבו אתה מתגורר; (5) לא תיגש לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או אחר; (6) לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או לא מורשית; ו(7) השימוש שלך באתר לא יפר שום חוק או תקנה החלים.

אם תספק מידע כלשהו שהוא לא נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר (או כל חלק ממנו).


4. רישום משתמש
ייתכן שתידרש להירשם לאתר. אתה מסכים לשמור על סודיות הסיסמה שלך ותהיה אחראי לכל שימוש בחשבון ובסיסמה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, לתבוע מחדש או לשנות שם משתמש שבחרת אם אנו קובעים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ששם משתמש כזה אינו הולם, מגונה או מעורר התנגדות אחרת.


5. פעילויות אסורות

אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה אנו מעמידים את האתר לזמין. אין לעשות שימוש באתר בקשר למאמצים מסחריים כלשהם למעט אלה שאושרו או מאושרים על ידינו באופן ספציפי.

כמשתמש באתר, אתה מסכים לא:
 • אחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב, במישרין או בעקיפין, אוסף, הידור, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב מאתנו.
 • לרמות, להונות או להטעות אותנו ומשתמשים אחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד מידע רגיש בחשבון כגון סיסמאות משתמש.
 • לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן או אוכפות הגבלות על השימוש באתר ו/או בתוכן הכלול בו.
 • לזלזל, להכתים או לפגוע בכל דרך אחרת, לדעתנו, בנו ו/או באתר.
 • השתמש בכל מידע שהתקבל מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר.
 • עשה שימוש לא נכון בשירותי התמיכה שלנו או שלח דיווחים כוזבים על התעללות או התנהגות בלתי הולמת.
 • השתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים או התקנות החלים.
 • לעסוק במסגור לא מורשה של האתר או בקישור אליו.
 • העלה או שדר (או נסה להעלות או לשדר) וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר, לרבות שימוש מופרז באותיות גדולות וספאמינג (פרסום מתמשך של טקסט חוזר), המפריע לשימוש ובהנאה בלתי פוסקת של כל צד מהאתר או משנה, פוגע, משבש, משנה או מפריע לשימוש, תכונות, פונקציות, תפעול או תחזוקה של האתר.
 • עסוק בכל שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכל כריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים.
 • מחק את הודעת זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות מכל תוכן.
 • ניסיון להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.
 • העלה או שידור (או נסה להעלות או לשדר) כל חומר שפועל כמנגנון איסוף או שידור מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות ללא הגבלה, פורמטים ברורים להחלפת גרפיקה ("גיפים"), פיקסלים 1×1, באגים באינטרנט, עוגיות , או מכשירים דומים אחרים (המכונה לפעמים "תוכנות ריגול" או "מנגנוני איסוף פסיביים" או "pcms").
 • להפריע, לשבש או ליצור עומס מופרז על האתר או הרשתות או השירותים המחוברים לאתר.
 • להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מהעובדים או הסוכנים שלנו העוסקים במתן כל חלק מהאתר לך.
 • ניסיון לעקוף כל אמצעי של האתר שנועד למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.
 • העתק או התאם את תוכנת האתר, לרבות אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.
 • למעט המותר על פי החוק החל, פענח, בצע פירוק, פירוק או הנדסה לאחור של כל אחת מהתוכנות המרכיבות או מרכיבות בכל דרך שהיא חלק מהאתר.
 • למעט מה שעלול להיות תוצאה של שימוש רגיל במנוע חיפוש או בדפדפן אינטרנט, שימוש, השקה, פיתוח או הפצה של כל מערכת אוטומטית, לרבות ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי תרמית, מגרד או קורא לא מקוון שניגשים לאתר, או שימוש או הפעלה של כל סקריפט לא מורשה או תוכנה אחרת.
 • השתמש בסוכן רכישה או בסוכן רכש לביצוע רכישות באתר.
 • לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו/או כתובות דוא"ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי, או יצירת חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא.
 • השתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות בנו או לעשות שימוש אחר באתר ו/או בתוכן עבור כל מאמץ או מפעל מסחרי שמניב הכנסות.
 • השתמש באתר כדי לפרסם או להציע למכור סחורות ושירותים.
 • למכור או להעביר אחרת את הפרופיל שלך.


6. תרומות שנוצרו על ידי משתמשים

The Site does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, "Contributions"). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Site Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:
 • היצירה, הפצה, שידור, תצוגה פומבית או ביצועים, והגישה, ההורדה או ההעתקה של התרומות שלך אינם ולא יפרו את הזכויות הקנייניות, לרבות אך לא מוגבלות לזכויות היוצרים, הפטנט, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי או הזכויות המוסריות של כל צד שלישי.
 • אתה היוצר והבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, השחרורים וההרשאות הנדרשות לשימוש ולאשר לנו, לאתר ולמשתמשים אחרים באתר להשתמש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעת האתר ואלה תנאי שימוש.
 • יש לך הסכמה בכתב, שחרור ו/או הרשאה של כל אדם ואדם בודד שניתן לזהות בתרומות שלך להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם ואדם בודד שניתן לזהות אותו כדי לאפשר הכללה ושימוש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעתך האתר ותנאי שימוש אלה.
 • התרומות שלך אינן שקריות, לא מדויקות או מטעות.
 • התרומות שלך אינן פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, מזימות פירמידה, מכתבי שרשרת, ספאם, דיוור המוני או צורות אחרות של שידול.
 • התרומות שלך אינן מגונות, זימה, זנות, מטונפות, אלימות, מטרידות, הוצאת דיבה, לשון הרע או מעוררות התנגדות אחרת (כפי שנקבע על ידינו).
 • התרומות שלך אינן מלגלגות, לועגות, מזלזלות, מפחידות או מתעללות באף אחד.
 • התרומות שלך אינן משמשות כדי להטריד או לאיים (במובן המשפטי של מונחים אלה) כל אדם אחר וכדי לקדם אלימות כלפי אדם ספציפי או מעמד של אנשים.
 • התרומות שלך אינן מפרות שום חוק, תקנה או כלל ישימים.
 • התרומות שלך אינן מפרות את הפרטיות או זכויות הפרסום של צד שלישי כלשהו.
 • התרומות שלך אינן מפרות כל חוק החל הנוגע לפורנוגרפיית ילדים, או שנועדו בדרך אחרת להגן על בריאותם או רווחתם של קטינים.
 • התרומות שלך אינן כוללות הערות פוגעניות הקשורות לגזע, מוצא לאומי, מגדר, העדפה מינית או מוגבלות פיזית.
 • התרומות שלך אינן מפרות אחרת, או מקשרות לחומר המפר, כל תנאי של תנאי שימוש אלה, או כל חוק או תקנה החלים.
כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל מפר תנאי שימוש אלה ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיה של זכויות השימוש שלך באתר.


7. רישיון תרומה

אתה והאתר מסכימים שאנו רשאים לגשת, לאחסן, לעבד ולהשתמש בכל מידע ונתונים אישיים שאתה מספק בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות והבחירות שלך (כולל הגדרות).

על ידי שליחת הצעות או משוב אחר בנוגע לאתר, אתה מסכים שנוכל להשתמש ולשתף משוב כזה לכל מטרה ללא פיצוי לך.

איננו טוענים בעלות כלשהי על התרומות שלך. אתה שומר בבעלות מלאה על כל התרומות שלך וכל זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתרומות שלך. איננו אחראים לכל הצהרות או מצג בתרומותיך המסופקות על ידך בכל אזור באתר. אתה האחראי הבלעדי לתרומות שלך לאתר ואתה מסכים במפורש לפטור אותנו מכל אחריות ולהימנע מכל פעולה משפטית נגדנו בנוגע לתרומות שלך.


8. מדיה חברתית

כחלק מהפונקציונליות של האתר, אתה רשאי לקשר את חשבונך לחשבונות מקוונים שיש לך עם ספקי שירות של צד שלישי (כל חשבון כזה, "חשבון צד שלישי") על ידי: (1) אספקת חשבון הצד השלישי שלך. פרטי התחברות דרך האתר; או (2) לאפשר לנו לגשת לחשבון הצד השלישי שלך, כפי שמותר על פי התנאים וההגבלות החלים המסדירים את השימוש שלך בכל חשבון צד שלישי. אתה מצהיר ומתחייב שאתה זכאי לחשוף לנו את פרטי הכניסה לחשבון הצד השלישי שלך ו/או להעניק לנו גישה לחשבון הצד השלישי שלך, מבלי להפר על ידך כל אחד מהתנאים וההגבלות המסדירים את השימוש שלך בתנאים הרלוונטיים. חשבון צד שלישי, ומבלי לחייב אותנו לשלם עמלות כלשהן או להכפיף אותנו למגבלות שימוש כלשהן שהוטלו על ידי ספק השירות של הצד השלישי של חשבון הצד השלישי. על ידי הענקת גישה לכל חשבונות צד שלישי, אתה מבין כי (1) אנו עשויים לגשת, להפוך זמין ולאחסן (אם רלוונטי) כל תוכן שסיפקת לחשבון הצד השלישי שלך (הרשת החברתית) תוכן") כך שהוא זמין באתר ובאמצעותו דרך חשבונך, לרבות ללא הגבלה כל רשימות חברים ו-(2) אנו עשויים לשלוח ולקבל מחשבון הצד השלישי שלך מידע נוסף במידה תקבל הודעה כאשר אתה מקשר החשבון שלך עם חשבון הצד השלישי. בהתאם לחשבונות הצד השלישי שתבחר ובכפוף להגדרות הפרטיות שהגדרת בחשבונות צד שלישי כאלה, מידע אישי מזהה שאתה מפרסם לחשבונות הצד השלישי שלך עשוי להיות זמין בחשבונך באתר ובאמצעותו. שים לב שאם חשבון צד שלישי או שירות משויך לא יהיה זמין או שהגישה שלנו לחשבון צד שלישי כזה תבוטל על ידי ספק השירות של צד שלישי, ייתכן שתוכן רשת חברתית לא יהיה זמין יותר באתר ובאמצעותו. תהיה לך היכולת להשבית את החיבור בין חשבונך באתר לבין חשבונות הצד השלישי שלך בכל עת. אנא שים לב שהקשר שלך עם ספקי שירותים של צד שלישי המשויכים לחשבונות הצד השלישי שלך נשלט אך ורק על ידי ההסכם/ים שלך עם ספקי שירות צד שלישי כאלה. אנו לא עושים מאמץ לסקור כל תוכן של רשת חברתית לכל מטרה, לרבות אך לא רק, לצורך דיוק, חוקיות או אי-הפרה, ואיננו אחראים לכל תוכן ברשת חברתית. אתה מאשר ומסכים שאנו עשויים לגשת לספר כתובות הדוא"ל שלך המשויך לחשבון צד שלישי ולרשימת אנשי הקשר שלך המאוחסנת במכשיר הנייד או במחשב הטאבלט שלך אך ורק למטרות זיהוי וליידע אותך על אותם אנשי קשר שנרשמו גם הם לשימוש באתר . אתה יכול לבטל את החיבור בין האתר לחשבון הצד השלישי שלך על ידי יצירת קשר באמצעות פרטי הקשר שלהלן או דרך הגדרות החשבון שלך (אם רלוונטי). אנו ננסה למחוק כל מידע המאוחסן בשרתים שלנו שהושג דרך חשבון צד שלישי כזה, למעט שם המשתמש ותמונת הפרופיל המשויכים לחשבון שלך.


9. הגשות

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site ("Submissions") provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.


10. אתר אינטרנט ותוכן של צד שלישי

The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other websites ("Third-Party Websites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content"). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.


11. ניהול אתר

אנו שומרים את הזכות, אך לא החובה, ל: (1) לפקח על האתר עבור הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שב שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או את תנאי השימוש הללו, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש כזה לרשויות אכיפת החוק; (3) בסולינו שיקול דעת וללא הגבלה, לסרב, להגביל גישה, להגביל את זמינות של, או השבתה (במידת האפשר טכנולוגית) של כל אחד מהם התרומות שלך או כל חלק מהן; (4) לפי שיקול דעתנו הבלעדי ו ללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או בכל דרך אחרת השבת את כל הקבצים והתוכן בגודל מוגזם או שהם בכל דרך שהיא מכביד על המערכות שלנו; וכן (5) לנהל את האתר באופן אחר נועד להגן על זכויותינו ורכושנו ולהקל על הראוי תפקוד האתר.


12. מדיניות פרטיות

אנו דואגים לפרטיות ואבטחת מידע. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו: https://qadsan.com/privacy-policy/. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להיות כפוף למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה. אנא שימו לב שהאתר מתארח ב ה הממלכה המאוחדת. אם אתה ניגש לאתר מכל אזור אחר בעולם עם חוקים או דרישות אחרות המסדירים איסוף נתונים אישיים, שימוש או חשיפה שונים מהחוקים החלים ב ה הממלכה המאוחדת, ואז באמצעות המשך השימוש שלך באתר, אתה מעביר את הנתונים שלך אל ה הממלכה המאוחדת, ואתה מסכים להעביר את הנתונים שלך ולעבד אותם ה הממלכה המאוחדת.


13. תקופת זמן וסיום

תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. מבלי להגביל כל תנאי אחר של תנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או אחריות, לדחות את הגישה והשימוש באתר (כולל חסימת כתובת IP מסוימת עבור כתובת IP מסוימת), ללא כל סיבה, לרבות ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות או אמנה הכלולים בתנאי שימוש אלה או בכל חוק או תקנה רלוונטיים. אנו עשויים להפסיק את השימוש או השתתפותך באתר או למחוק החשבון שלך ו כל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם נפסיק או להשעות את חשבונך מכל סיבה שהיא, נאסר עליך להירשם ו יצירת חשבון חדש תחת השם שלך, שם בדוי או מושאל, או השם של כל צד שלישי, גם אם ייתכן שאתה פועל בשם הצד השלישי. ב בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות, ללא הגבלה, עיסוק אזרחי, פיצוי פלילי וצו מניעה.


14. שינויים והפרעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר שלנו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את כל האתר או חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של האתר.

אנחנו לא יכולים להבטיח האתר יהיה זמין בכל עת. אנו עשויים לחוות חומרה, תוכנה, או בעיות אחרות או צורך בביצוע תחזוקה הקשורות לאתר, כתוצאה מכך בהפרעות, עיכובים או שגיאות. אָנוּ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לעדכן, להשעות, להפסיק או אחרת לשנות את האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא ללא הודעה אליך. אתה מסכים שאין לנו אחריות בכל מקרה עבור כל אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמו מחוסר יכולתך לעשות זאת לגשת לאתר או להשתמש בו בכל זמן השבתה או הפסקה של האתר. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יהיה מתפרשת כמחייבת אותנו לתחזק ולתמוך באתר או לספק כל תיקונים, עדכונים או שחרורים בקשר אליהם.


15. חוק מסדיר

תנאים אלה יהיו כפופים ומוגדרים בהתאם לחוקים של __________. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ואתה מסכים באופן בלתי הפיך שבתי המשפט של __________ תהיה בעלת סמכות שיפוט בלעדית לפתור כל מחלוקת שעלולה להתעורר בקשר לתנאים אלה.


16. יישוב סכסוכים

אתה מסכים להגיש באופן בלתי הפיך את כל המחלוקות הקשורות לתנאים או ליחסים שנקבעו בהסכם זה לסמכות השיפוט של קוסטה ריקה בתי משפט. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA כמו כן, תשמור על הזכות להגיש הליכים לגופו של עניין בבתי המשפט של המדינה שבה אתה מתגורר או, אם תנאים אלה נכרתים במהלך עיסוקך או מקצועך, במדינת מקום העסקים העיקרי שלך.


17. תיקונים

יכול להיות שיש מידע באתר המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות, כולל תיאורים, תמחור, זמינות ועוד מֵידָע. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן את מידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.


18. כתב ויתור

האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וזמין. אתה מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים שלנו יהיה על אחריותך הבלעדית. אל ה המידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמע, בקשר עם האתר והשימוש שלך בו, כולל, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה לפרט מטרה ואי-הפרה. אנחנו לא נותנים אחריות או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של תוכן האתר או התוכן של כל אתרים המקושרים לאתר ואנחנו לא ניקח שום אחריות או אחריות עבור כל (1) שגיאה, טעויות או אי דיוקים של תוכן וחומרים, (2) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובעים מ הגישה שלך לאתר והשימוש בו, (3) כל גישה לא מורשית או שימוש בו השרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי ו/או פיננסי מידע המאוחסן בו, (4) כל הפרעה או הפסקה של שידור לאתר או ממנו, (5) כל באג, וירוס, סוסים טרויאנים או דומים להם עשוי להיות מועבר לאתר או דרך האתר על ידי כל צד שלישי, ו/או (6) כל שגיאות או השמטות בכל תוכן וחומרים או עבור כל אובדן או נזק של כל סוג שנגרם כתוצאה משימוש בכל תוכן שפורסם, מועבר, או אחרת ניתנת לזמינה דרך האתר. אנחנו לא מתחייבים, תומכים, מבטיחים, או לקחת אחריות על כל מוצר או שירות שמפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך האתר, כל אתר מקושר היפר, או כל אתר או נייד אפליקציה שמופיעה בכל באנר או פרסום אחר, ואנחנו לא נהיה צד או בכל דרך להיות אחראי למעקב אחר כל עסקה בינכם וכל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו עם ה רכישת מוצר או שירות דרך כל אמצעי או בכל סביבה, אתה יש להשתמש במיטב שיקול הדעת ולנהוג במשנה זהירות היכן שמתאים.


19. מגבלות אחריות

בשום מקרה אנחנו או הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, מיוחד או עונשי, כולל אובדן, נזק, כולל, או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש שלך באתר, גם אם הודיעו לנו על האפשרות של נזקים כאלה. על אף כל ההפך הכלול כאן, אחריותנו כלפיך לכל סיבה שהיא וללא קשר לצורת הפעולה, תוגבל בכל עת ל ה סכום ששולם, אם בכלל, על ידך אלינו במהלך שישה (6) תקופה של חודש לפני כל סיבה לפעולה שנוצרה. חוקים מסוימים במדינת ארה"ב וחוקים בינלאומיים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן שחלק מהסתירות או ההגבלות שלעיל לא יחולו עליך, וייתכן שיש לך זכויות נוספות.


20. שיפוי

אתה מסכים להגן עלינו, לשפות ולחזק אותנו, כולל חברות הבת שלנו, השותפים, וכל הפקידים, הסוכנים, השותפים שלנו, ו עובדים, מכל אובדן, נזק, אחריות, תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירות, שנעשו על ידי צד שלישי כלשהו עקב או הנובע מ: (1) שימוש באתר; (2) הפרה של תנאי שימוש אלה; (3) כל הפרה של הייצוגים והאחריות שלך המפורטים בתנאי שימוש אלה; (4) הפרת הזכויות של צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני; או (5) כל מעשה מזיק גלוי כלפי כל משתמש אחר באתר איתו התחברת דרך האתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, לקבל על עצמו את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, בהגנה שלנו על טענות אלו. אנו נפעיל מאמצים סבירים כדי להודיע ​​לך על כל תביעה, פעולה או הליך שכפופים לשיפוי זה עם היוודענו לכך.


21. מידע משתמש

אנחנו נשמור נתונים מסוימים שאתה מעביר לאתר לצורך ניהול ביצועי האתר, וכן נתונים הנוגעים לשימוש שלך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שגרתיים קבועים של נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או אחר מתייחס לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים שלא תהיה לנו כל אחריות כלפיך לכל אובדן או השחתה של כל כזה נתונים, ואתה מוותר בזאת על כל זכות תביעה נגדנו הנובעת מכל כזה אובדן או השחתה של נתונים כאלה.


22. תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות

ביקור באתר, שליחת מיילים ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית שהתקשורת כזו תהיה בכתב. אתה מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות שיזמו או הושלמו על ידי האתר או באמצעות האתר. אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, או לתשלומים או מתן זיכויים בכל אמצעי אחר מאשר אמצעים אלקטרוניים.


23. משתמשים ותושבים בקליפורניה

אם יש תלונה אצלנו לא נפתרה בצורה משביעת רצון, ניתן לפנות לתלונה יחידת הסיוע של חטיבת שירותי הצרכנים של קליפורניה המחלקה לענייני צרכנות בכתב ב-1625 North Market Blvd., Suite N 112, סקרמנטו, קליפורניה 95834 או בטלפון בטלפון (800) 952-5210 או (916) 445-1254.


24. שונות

תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי פעולה המתפרסמים על ידינו באתר או ביחס לאתר מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו. הכישלון שלנו במימוש או אכיפת זכות או הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במלוא המידה המותרת על פי חוק. אנו רשאים להקצות את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או אי פעולה שנגרמו מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתנו הסבירה. אם הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתנאי שימוש אלה ייקבעו כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה נחשבת כניתנת להפרדה מתנאי שימוש אלה ואינה משפיעה על התקפות והאכיפה של כל השאר הוראות. לא נוצרו כל מיזם משותף, שותפות, העסקה או יחסי סוכנות בינך לבינינו כתוצאה מתנאי שימוש אלה או משימוש באתר. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יתפרשו נגדנו מתוקף עריכתם. אתה מוותר בזאת על כל הגנות שיש לך על סמך הטופס האלקטרוני של תנאי שימוש אלה והעדר חתימה של הצדדים על כך לביצוע תנאי שימוש אלה.


25. צור קשר

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או כדי לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר, אנא פנה אלינו בכתובת:

NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Bagaces, גואנקסטה 50401
קוסטה ריקה
support@qadsan.com