ᲛᲝᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲘ

ბოლოს განახლდა 2021 წლის 15 ოქტომბერიᲡᲐᲠᲩᲔᲕᲘ1. პირობებზე შეთანხმება

ეს გამოყენების პირობები წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმებას, რომელიც დადებულია თქვენ შორის, პირადად თუ სუბიექტის („თქვენ“) სახელით და NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ბიზნესის კეთება როგორც QADSAN Token-Shares Market თამაში ("QADSAN Token-Shares Market თამაში," “ჩვენ," “ჩვენ," or “ჩვენი”), რაც შეეხება თქვენს ხელმისაწვდომობას და გამოყენებას https://qadsan.com ვებსაიტი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა მედია ფორმა, მედია არხი, მობილური ვებსაიტი ან მობილური აპლიკაცია დაკავშირებული, დაკავშირებული ან სხვაგვარად დაკავშირებული მასთან (ერთობლივად, „საიტი“). ჩვენ რეგისტრირებული ვართ კოსტა - რიკა და გვაქვს ჩვენი რეგისტრირებული ოფისი __________, ბაგაჩესი, გუანაკასტე 50401. თქვენ ეთანხმებით, რომ საიტზე წვდომით თქვენ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით, რომ დაიცავთ ყველა ამ გამოყენების წესს. თუ არ ეთანხმებით ყველა ამ გამოყენების წესს, მაშინ თქვენ პირდაპირ გეკრძალებათ საიტის გამოყენება და დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ გამოყენება.

დამატებითი პირობები ან დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება დროდადრო განთავსდეს საიტზე, აქ პირდაპირ არის ჩართული მითითებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევიტანოთ ცვლილებები ან ცვლილებები ამ გამოყენების წესებში დროდადრო. ჩვენ გაფრთხილებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ამ გამოყენების პირობების „ბოლო განახლების“ თარიღის განახლებით და თქვენ უარს იტყვით ყოველგვარ უფლებაზე, მიიღოთ კონკრეტული შეტყობინება თითოეული ასეთი ცვლილების შესახებ. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ შეამოწმეთ მოქმედი პირობები ყოველ ჯერზე, როდესაც იყენებთ ჩვენს საიტს, რათა გაიგოთ, რომელი პირობები გამოიყენება. თქვენ დაექვემდებარებით და ჩაითვლება, რომ გაეცანით და დაეთანხმებით, ნებისმიერი შესწორებული გამოყენების პირობების ცვლილებებს თქვენი საიტის განაგრძობით გამოყენების შემდეგ, ასეთი შესწორებული გამოყენების პირობების განთავსების თარიღის შემდეგ.

საიტზე მოწოდებული ინფორმაცია არ არის გამიზნული ნებისმიერი პირის ან სუბიექტის მიერ გავრცელებისთვის ან გამოსაყენებლად ნებისმიერ იურისდიქციაში ან ქვეყანაში, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება კანონს ან რეგულაციას, ან რომელიც დაგვაქვეითებს რეგისტრაციის ნებისმიერ მოთხოვნას ამ იურისდიქციისა თუ ქვეყანაში. . შესაბამისად, ის პირები, რომლებიც ირჩევენ საიტზე წვდომას სხვა ადგილებიდან, ამას აკეთებენ საკუთარი ინიციატივით და არიან მხოლოდ პასუხისმგებელი ადგილობრივ კანონებთან შესაბამისობაზე, თუ და რამდენადაც გამოიყენება ადგილობრივი კანონები.

საიტი არ არის მორგებული ინდუსტრიის სპეციფიკური რეგულაციების შესასრულებლად (ჯანმრთელობის დაზღვევის პორტაბელურობისა და ანგარიშვალდებულების აქტი (HIPAA), ფედერალური ინფორმაციის უსაფრთხოების მენეჯმენტის აქტი (FISMA) და ა.შ.), ასე რომ, თუ თქვენი ურთიერთქმედება დაექვემდებარება ასეთ კანონებს, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენეთ ეს საიტი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი ისე, რომ დაარღვევს Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

საიტი განკუთვნილია მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან მინიმუმ 18 წლის. 18 წლამდე ასაკის პირებს არ აქვთ უფლება გამოიყენონ ან დარეგისტრირდნენ საიტზე.


2. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, საიტი ჩვენი საკუთრებაა ქონება და ყველა საწყისი კოდი, მონაცემთა ბაზა, ფუნქციონალობა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ვებსაიტი დიზაინი, აუდიო, ვიდეო, ტექსტი, ფოტოები და გრაფიკა საიტზე (ერთობლივად, „შინაარსი“) და სავაჭრო ნიშნები, სერვისის ნიშნები და ლოგოები მასში მოცემული („ნიშნები“) ეკუთვნის ან ვაკონტროლებთ ჩვენს ან ლიცენზირებულია ჩვენ, და დაცულია საავტორო და სასაქონლო ნიშნების კანონებით და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და შეერთებული შტატების არასამართლიანი კონკურენციის კანონები, საავტორო უფლებების საერთაშორისო კანონები და საერთაშორისო კონვენციები. შიგთავსი და ნიშნები მოცემულია საიტი „როგორც არის“ მხოლოდ თქვენი ინფორმაციისა და პირადი გამოყენებისთვის. გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც პირდაპირ არის გათვალისწინებული წინამდებარე პირობებში გამოყენებისას, საიტის არცერთი ნაწილის და არც კონტენტის ან ნიშნების კოპირება, რეპროდუცირება არ შეიძლება, გაერთიანებული, ხელახლა გამოქვეყნებული, ატვირთული, გამოქვეყნებული, საჯაროდ ნაჩვენები, დაშიფრული, თარგმნა, გადაცემა, გავრცელება, გაყიდვა, ლიცენზირება ან სხვაგვარი ექსპლუატაცია ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის, ჩვენი წინასწარი წინასწარი წერილობითი წერილების გარეშე ნებართვა.

იმ პირობით, რომ თქვენ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ საიტი, თქვენ ხართ მინიჭებული აქვს შეზღუდული ლიცენზია საიტზე წვდომისა და გამოყენებისთვის და ა კონტენტის ნებისმიერი ნაწილის ასლი, რომელზედაც თქვენ სათანადოდ მოიპოვეთ წვდომა მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ ყველა უფლებას არა პირდაპირ გაცემულია თქვენ საიტზე და საიტზე, შინაარსი და ნიშნები.


3. მომხმარებლის წარმომადგენლობები

საიტის გამოყენებით თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ: (1) თქვენს მიერ წარდგენილი ყველა სარეგისტრაციო ინფორმაცია იქნება ჭეშმარიტი, ზუსტი, მიმდინარე და სრული; (2) თქვენ შეინარჩუნებთ ასეთი ინფორმაციის სიზუსტეს და საჭიროების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ განაახლებთ სარეგისტრაციო ინფორმაციას; (3) თქვენ გაქვთ ქმედუნარიანობა და ეთანხმებით ამ გამოყენების წესებს; (4) თქვენ არ ხართ არასრულწლოვანი იმ იურისდიქციაში, სადაც ცხოვრობთ; (5) თქვენ არ შეხვალთ საიტზე ავტომატური ან არაადამიანური საშუალებებით, იქნება ეს ბოტის, სკრიპტის ან სხვა გზით; (6) თქვენ არ გამოიყენებთ საიტს რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნით; და (7) თქვენ მიერ საიტის გამოყენება არ დაარღვევს რაიმე მოქმედ კანონს ან რეგულაციას.

თუ თქვენ მოგვაწვდით რაიმე ინფორმაციას, რომელიც არ შეესაბამება სიმართლეს, არაზუსტს, არ არის აქტუალური ან არასრული, ჩვენ გვაქვს უფლება შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ თქვენი ანგარიში და უარი თქვან საიტის (ან მის რომელიმე ნაწილზე) ნებისმიერ მიმდინარე ან მომავალ გამოყენებაზე.


4. ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ
შეიძლება დაგჭირდეთ საიტზე დარეგისტრირება. თქვენ თანახმა ხართ შეინახოთ თქვენი პაროლი კონფიდენციალური და პასუხისმგებელი იქნებით თქვენი ანგარიშისა და პაროლის ყველა გამოყენებაზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წავშალოთ, მოვითხოვოთ ან შევცვალოთ თქვენს მიერ არჩეული მომხმარებლის სახელი, თუ ჩვენ განვსაზღვრავთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, რომ ასეთი მომხმარებლის სახელი არის შეუსაბამო, უხამსი ან სხვაგვარად წინააღმდეგობრივი.


5. აკრძალული აქტივობები

თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ან გამოიყენოთ საიტი სხვა მიზნით, გარდა იმისა, რისთვისაც ჩვენ ვებსაიტს ვაძლევთ მისაწვდომს. საიტის გამოყენება არ შეიძლება რაიმე კომერციულ მცდელობებთან დაკავშირებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც სპეციალურად არის მოწონებული ან დამტკიცებული ჩვენ მიერ.

როგორც საიტის მომხმარებელი, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ:
 • სისტემატურად მოიძიეთ მონაცემები ან სხვა შინაარსი საიტიდან, რათა შექმნათ ან შეადგინოთ, პირდაპირ ან ირიბად, კოლექცია, კომპილაცია, მონაცემთა ბაზა ან დირექტორია ჩვენგან წერილობითი ნებართვის გარეშე.
 • მოატყუეთ, მოატყუეთ ან შეცდომაში შეგვიყვანოთ ჩვენ და სხვა მომხმარებლები, განსაკუთრებით ნებისმიერი მცდელობისას, რომ მიიღოთ ისეთი მგრძნობიარე ანგარიშის ინფორმაცია, როგორიცაა მომხმარებლის პაროლები.
 • გვერდის ავლა, გამორთვა ან სხვაგვარად ჩარევა საიტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ფუნქციებში, მათ შორის ფუნქციები, რომლებიც ხელს უშლის ან ზღუდავს ნებისმიერი კონტენტის გამოყენებას ან კოპირებას ან ახორციელებს შეზღუდვებს საიტის და/ან მასში შემავალი შინაარსის გამოყენებაზე.
 • შეურაცხყოფა, შელახვა ან სხვაგვარად ზიანის მიყენება, ჩვენი აზრით, ჩვენ და/ან საიტს.
 • გამოიყენეთ საიტიდან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია სხვა პირის შევიწროების, შეურაცხყოფის ან ზიანის მიყენების მიზნით.
 • არასათანადოდ გამოიყენეთ ჩვენი მხარდაჭერის სერვისები ან წარუდგინეთ ყალბი შეტყობინებები არასათანადო მოპყრობის ან გადაცდომის შესახებ.
 • გამოიყენეთ საიტი ნებისმიერი მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შეუსაბამოდ.
 • ჩაერთეთ საიტის არაავტორიზებული ჩარჩოში ან ბმულზე.
 • ატვირთეთ ან გადასცეთ (ან მცდელობა ატვირთოთ ან გადასცეს) ვირუსები, ტროას ცხენები ან სხვა მასალა, მათ შორის დიდი ასოების გადაჭარბებული გამოყენება და სპამი (განმეორებადი ტექსტის უწყვეტი გამოქვეყნება), რომელიც ხელს უშლის რომელიმე მხარის უწყვეტ გამოყენებას და სარგებლობას საიტით ან ცვლის, აზიანებს, არღვევს, ცვლის ან ხელს უშლის საიტის გამოყენებას, ფუნქციებს, ფუნქციებს, ფუნქციონირებას ან შენარჩუნებას.
 • ჩაერთეთ სისტემის ნებისმიერ ავტომატიზირებულ გამოყენებაში, როგორიცაა სკრიპტების გამოყენება კომენტარების ან შეტყობინებების გასაგზავნად, ან ნებისმიერი მონაცემთა მოპოვების, რობოტების ან მონაცემთა შეგროვებისა და ამოღების მსგავსი ხელსაწყოების გამოყენებით.
 • წაშალეთ საავტორო ან სხვა საკუთრების უფლებების შესახებ შეტყობინება ნებისმიერი კონტენტიდან.
 • სხვა მომხმარებლის ან პიროვნების განსახიერების მცდელობა ან სხვა მომხმარებლის მომხმარებლის სახელის გამოყენება.
 • ნებისმიერი მასალის ატვირთვა ან გადაცემა (ან ატვირთვის ან გადაცემის მცდელობა), რომელიც მოქმედებს როგორც პასიური ან აქტიური ინფორმაციის შეგროვების ან გადაცემის მექანიზმი, მათ შორის, შეუზღუდავად, მკაფიო გრაფიკული გაცვლის ფორმატები („გიფები“), 1×1 პიქსელი, ვებ შეცდომები, ქუქიები. , ან სხვა მსგავსი მოწყობილობები (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც "spyware" ან "პასიური შეგროვების მექანიზმები" ან "pcms").
 • ჩაერიეთ, ჩაშალეთ ან შექმენით ზედმეტი ტვირთი საიტზე ან საიტთან დაკავშირებულ ქსელებსა თუ სერვისებში.
 • შევიწროოთ, გააღიზიანოთ, დააშინოთ ან დაემუქროთ ჩვენი რომელიმე თანამშრომელი ან აგენტი, რომელიც მონაწილეობს საიტის ნებისმიერი ნაწილის თქვენთვის მოწოდებაში.
 • სცადეთ გვერდის ავლით საიტის ნებისმიერი ზომა, რომელიც შექმნილია საიტზე, ან საიტის რომელიმე ნაწილზე წვდომის თავიდან ასაცილებლად ან შეზღუდვის მიზნით.
 • დააკოპირეთ ან შეცვალეთ საიტის პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ Flash, PHP, HTML, JavaScript ან სხვა კოდით.
 • მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული შემთხვევების გარდა, გაშიფრეთ, დეკომპილი, დაშალეთ ან შეცვალეთ ინჟინერი ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის, რომელიც შეიცავს ან რაიმე სახით წარმოადგენს საიტის ნაწილს.
 • გარდა სტანდარტული საძიებო სისტემის ან ინტერნეტ ბრაუზერის გამოყენების შედეგისა, გამოიყენეთ, გაუშვით, განავითარეთ ან გაავრცელეთ ნებისმიერი ავტომატური სისტემა, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი ობობა, რობოტი, თაღლითური პროგრამა, სკრაპერი ან ოფლაინ მკითხველი, რომელიც წვდება საიტს, ან ნებისმიერი არაავტორიზებული სკრიპტის ან სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება ან გაშვება.
 • გამოიყენეთ შესყიდვის აგენტი ან შესყიდვის აგენტი საიტზე შესყიდვების განსახორციელებლად.
 • განახორციელეთ საიტის არასანქცირებული გამოყენება, მათ შორის მომხმარებლების მომხმარებლის სახელების და/ან ელ.ფოსტის მისამართების შეგროვება ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით არასასურველი ელფოსტის გაგზავნის მიზნით, ან მომხმარებლის ანგარიშების შექმნა ავტომატური საშუალებებით ან ყალბი პრეტენზიებით.
 • გამოიყენეთ საიტი, როგორც ნებისმიერი ძალისხმევის ნაწილი ჩვენთან კონკურენციაში ან სხვაგვარად გამოიყენეთ საიტი და/ან შინაარსი ნებისმიერი შემოსავლის მომტანი მცდელობისთვის ან კომერციული საწარმოსთვის.
 • გამოიყენეთ საიტი საქონლისა და მომსახურების რეკლამირების ან გაყიდვის შეთავაზებისთვის.
 • გაყიდეთ ან სხვაგვარად გადაიტანეთ თქვენი პროფილი.


6. მომხმარებლის გენერირებული წვლილი

The Site does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, "Contributions"). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Site Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:
 • Ქმნილება, გავრცელება, გადაცემა, საჯარო ჩვენება ან შესრულება, და თქვენი წვლილის წვდომა, ჩამოტვირთვა ან კოპირება არ არღვევს და არ დაარღვევს საკუთრების უფლებებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო, პატენტის, სავაჭრო ნიშნის, სავაჭრო საიდუმლოების ან მორალური უფლებებით. ნებისმიერი მესამე მხარე.
 • თქვენ ხართ შემოქმედი და მფლობელი ან გაქვთ საჭირო ლიცენზიები, უფლებები, თანხმობა, გამოშვებები და ნებართვები, რომ გამოიყენოთ და უფლება მოგვცეთ ჩვენ, საიტის და საიტის სხვა მომხმარებლებს, გამოვიყენოთ თქვენი წვლილი ნებისმიერი სახით, როგორც ეს არის გათვალისწინებული საიტი და ეს Მოხმარების პირობები.
 • თქვენ გაქვთ წერილობითი თანხმობა, გათავისუფლება ან/და თითოეული იდენტიფიცირებადი პიროვნების ნებართვა თქვენს კონტრიბუციებში, გამოიყენოს თითოეული ასეთი იდენტიფიცირებადი ინდივიდუალური პირის სახელი ან მსგავსება, რათა მოხდეს თქვენი წვლილის ჩართვა და გამოყენება ნებისმიერი სახით, როგორც ეს არის გათვალისწინებული საიტი და ეს გამოყენების წესები.
 • თქვენი წვლილი არ არის ყალბი, არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი.
 • თქვენი წვლილი არ არის არასასურველი ან არაავტორიზებული რეკლამა, სარეკლამო მასალები, პირამიდული სქემები, ჯაჭვური წერილები, სპამი, მასობრივი ფოსტით გაგზავნა ან მოთხოვნის სხვა ფორმები.
 • თქვენი წვლილი არ არის უხამსი, უხამსი, გარყვნილი, ბინძური, ძალადობრივი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური ან სხვაგვარად შეურაცხმყოფელი (ჩვენს მიერ განსაზღვრული).
 • თქვენი წვლილი არავის დასცინის, დაცინვას, შეურაცხყოფას, დაშინებას ან შეურაცხყოფას არ აყენებს.
 • თქვენი წვლილი არ გამოიყენება სხვა პირის შევიწროების ან მუქარისთვის (ამ ტერმინების იურიდიული გაგებით) და კონკრეტული პირის ან ადამიანთა კლასის მიმართ ძალადობის ხელშეწყობისთვის.
 • თქვენი წვლილი არ არღვევს მოქმედ კანონს, რეგულაციას ან წესს.
 • თქვენი წვლილი არ არღვევს მესამე მხარის კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებებს.
 • თქვენი წვლილი არ არღვევს რაიმე მოქმედ კანონს ბავშვთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებით, ან სხვაგვარად მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის დაცვას.
 • თქვენი წვლილი არ შეიცავს შეურაცხმყოფელ კომენტარებს, რომლებიც დაკავშირებულია რასასთან, ეროვნულ წარმომავლობასთან, სქესთან, სექსუალურ უპირატესობებთან ან ფიზიკურ შეზღუდვებთან.
 • თქვენი წვლილი სხვაგვარად არ არღვევს ან არ აკავშირებს მასალას, რომელიც არღვევს ამ გამოყენების პირობების რომელიმე დებულებას ან მოქმედ კანონს ან რეგულაციას.
საიტის ნებისმიერი გამოყენება ზემოაღნიშნულის დარღვევით არღვევს ამ გამოყენების წესებს და შეიძლება გამოიწვიოს, სხვა საკითხებთან ერთად, შეწყდეს ან შეჩერდეს საიტის გამოყენების თქვენი უფლებები.


7. წვლილის შეტანის ლიცენზია

თქვენ და საიტი თანახმა ხართ, რომ ჩვენ შეგვიძლია წვდომა, შენახვა, დამუშავება და გამოყენება ნებისმიერ ინფორმაციას და პერსონალურ მონაცემს, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებისა და თქვენი არჩევანის (პარამეტრების ჩათვლით) შესაბამისად.

საიტთან დაკავშირებით წინადადებების ან სხვა გამოხმაურების წარდგენით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და გავაზიაროთ ასეთი გამოხმაურება ნებისმიერი მიზნით თქვენთვის კომპენსაციის გარეშე.

ჩვენ არ ვამტკიცებთ რაიმე საკუთრებას თქვენს წვლილს. თქვენ ინარჩუნებთ სრულ მფლობელობას თქვენს ყველა კონტრიბუციაზე და ინტელექტუალური საკუთრების ნებისმიერ უფლებაზე ან თქვენს წვლილებთან დაკავშირებულ სხვა საკუთრების უფლებაზე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ მოწოდებულ თქვენს მიერ მოწოდებულ კონტრიბუციებზე რაიმე განცხადებებზე ან წარმომადგენლობაზე საიტის ნებისმიერ სფეროში. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენს წვლილზე საიტზე და თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით გათავისუფლდეთ ჩვენ ნებისმიერი პასუხისმგებლობისგან და თავი შეიკავოთ ჩვენს წინააღმდეგ რაიმე სამართლებრივი ქმედებებისგან თქვენს წვლილებთან დაკავშირებით.


8. ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲛᲔᲓᲘᲐ

როგორც საიტის ფუნქციონირების ნაწილი, შეგიძლიათ დააკავშიროთ თქვენი ანგარიში ონლაინ ანგარიშებთან, რომლებიც გაქვთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებთან (თითოეული ასეთი ანგარიში, „მესამე მხარის ანგარიში“) ან: (1) მიაწოდოთ თქვენი მესამე მხარის ანგარიში შესვლის ინფორმაცია საიტის მეშვეობით; ან (2) საშუალებას გვაძლევს შევიდეთ თქვენს მესამე მხარის ანგარიშზე, როგორც ეს ნებადართულია მოქმედი პირობებით, რომლებიც არეგულირებს თქვენს მიერ თითოეული მესამე მხარის ანგარიშის გამოყენებას. თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ უფლება გაქვთ გაამჟღავნოთ თქვენი მესამე მხარის ანგარიშზე შესვლის ინფორმაცია და/ან მოგვცეთ წვდომა თქვენს მესამე მხარის ანგარიშზე, თქვენს მიერ რაიმე პირობებისა და პირობების დარღვევის გარეშე, რომლებიც არეგულირებს თქვენს მიერ მოქმედი მესამე მხარის ანგარიში და ჩვენ არ გვავალდებულებს გადაიხადოთ რაიმე საკომისიო ან დაგვაქვეითოს გამოყენების შეზღუდვები, რომლებიც დაწესებულია მესამე მხარის ანგარიშის მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერის მიერ. მესამე მხარის ნებისმიერ ანგარიშზე წვდომის მინიჭებით, თქვენ გესმით, რომ (1) ჩვენ შეგვიძლია წვდომა, ხელმისაწვდომი გავხადოთ და შეინახოთ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ და შეინახეთ თქვენს მესამე მხარის ანგარიშში („სოციალური ქსელი“ შიგთავსი“), რათა ის ხელმისაწვდომი იყოს საიტზე და მისი მეშვეობით თქვენი ანგარიშის მეშვეობით, მათ შორის მეგობრების სიების შეზღუდვის გარეშე და (2) ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ და მივიღოთ თქვენი მესამე მხარის ანგარიშიდან დამატებითი ინფორმაცია იმ მოცულობით, რამდენადაც შეგატყობინებთ, როცა ბმულს იღებთ თქვენი ანგარიში მესამე მხარის ანგარიშით. თქვენს მიერ არჩეული მესამე მხარის ანგარიშებიდან გამომდინარე და ექვემდებარება კონფიდენციალურობის პარამეტრებს, რომლებიც დაყენებულია მესამე მხარის ანგარიშებში, პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ განათავსებთ თქვენს მესამე მხარის ანგარიშებზე, შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს თქვენს ანგარიშზე და მისი მეშვეობით საიტზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ მესამე მხარის ანგარიში ან მასთან დაკავშირებული სერვისი მიუწვდომელია ან მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერის მიერ შეწყვეტილია ჩვენი წვდომა ამ მესამე მხარის ანგარიშზე, მაშინ სოციალური ქსელის კონტენტი შეიძლება აღარ იყოს ხელმისაწვდომი საიტზე და მისი მეშვეობით. თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა გამორთოთ კავშირი თქვენს ანგარიშსა და თქვენს მესამე მხარის ანგარიშებს შორის ნებისმიერ დროს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი ურთიერთობა მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებთან, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს მესამე მხარის ანგარიშებთან, რეგულირდება მხოლოდ თქვენი შეთანხმებით (შეთანხმებებით) ასეთ მესამე მხარის სერვისების პროვაიდერებთან. ჩვენ არ ვცდილობთ გადავხედოთ ნებისმიერი სოციალური ქსელის კონტენტს რაიმე მიზნით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სიზუსტისთვის, კანონიერების ან არადარღვევისთვის, და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი სოციალური ქსელის ნებისმიერ კონტენტზე. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია წვდომა მივიღოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართების წიგნში, რომელიც დაკავშირებულია მესამე მხარის ანგარიშთან და თქვენს მობილურ მოწყობილობაში ან ტაბლეტ კომპიუტერზე შენახული თქვენი კონტაქტების სიაში, მხოლოდ იმ კონტაქტების იდენტიფიკაციისა და ინფორმირების მიზნით, რომლებიც ასევე დარეგისტრირდნენ საიტის გამოსაყენებლად. . თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ კავშირი საიტსა და თქვენს მესამე მხარის ანგარიშს შორის დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით ან თქვენი ანგარიშის პარამეტრების მეშვეობით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ჩვენ შევეცდებით წავშალოთ ჩვენს სერვერებზე შენახული ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია მესამე მხარის ანგარიშის მეშვეობით, გარდა მომხმარებლის სახელისა და პროფილის სურათისა, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს ანგარიშთან.


9. წინადადებები

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site ("Submissions") provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.


10. მესამე მხარის ვებსაიტი და შინაარსი

The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other websites ("Third-Party Websites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content"). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.


11. ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲛᲔᲜᲔᲯᲛᲔᲜᲢᲘ

ჩვენ ვიტოვებთ უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება,: (1) აკონტროლოს საიტი დარღვევებზე წინამდებარე გამოყენების პირობები; (2) მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი ზომები ნებისმიერის წინააღმდეგ, ვინც, ქ ჩვენი შეხედულებისამებრ, არღვევს კანონს ან ამ გამოყენების წესებს, მათ შორის გარეშე შეზღუდვა, ასეთი მომხმარებლის მოხსენება სამართალდამცავი ორგანოებისთვის; (3) ჩვენს ძირში შეხედულებისამებრ და შეუზღუდავად, უარის თქმა, წვდომის შეზღუდვა, შეზღუდვა ხელმისაწვდომობა, ან გამორთვა (ტექნოლოგიურად შესაძლებელია) რომელიმე თქვენი წვლილი ან მისი რომელიმე ნაწილი; (4) ჩვენი შეხედულებისამებრ და შეზღუდვის, შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, წაშალოთ საიტიდან ან სხვაგვარად გამორთეთ ყველა ფაილი და კონტენტი, რომელიც არის გადაჭარბებული ზომის ან რაიმე ფორმით მძიმეა ჩვენი სისტემებისთვის; და (5) სხვაგვარად მართოს საიტი ისე შექმნილია ჩვენი უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად და სათანადოდ გასაადვილებლად საიტის ფუნქციონირება.


12. ᲙᲝᲜᲤᲘᲓᲔᲜᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲝᲑᲘᲡ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

ჩვენ ვზრუნავთ მონაცემთა კონფიდენციალურობაზე და უსაფრთხოებაზე. გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას: https://qadsan.com/privacy-policy/. საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც ჩართულია ამ გამოყენების წესებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საიტი მასპინძლობს The გაერთიანებული სამეფო. თუ თქვენ შედიხართ საიტზე მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა რეგიონიდან კანონებით ან სხვა მოთხოვნებით, რომლებიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას, რომლებიც განსხვავდება მოქმედი კანონებისგან The გაერთიანებული სამეფო, შემდეგ საიტის მუდმივი გამოყენების გზით, თქვენ აგზავნით თქვენს მონაცემებს The გაერთიანებული სამეფოდა თქვენ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების გადაცემას და დამუშავებას The გაერთიანებული სამეფო.


13. ვადა და შეწყვეტა

ეს გამოყენების პირობები დარჩება სრულ ძალაში, სანამ თქვენ იყენებთ საიტს. ამ გამოყენების პირობების სხვა დებულებების შეზღუდვის გარეშე, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ და გაფრთხილების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, უარვყოთ საიტის წვდომა და გამოყენება (მათ შორის, აკრძალულია აპლიკაციის დაბლოკვისთვის) ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მათ შორის, ნებისმიერი წარმოდგენის, გარანტიის ან შეთანხმების დარღვევის შეზღუდვის გარეშე, რომელიც შეიცავს ამ გამოყენების პირობებს ან რაიმე მოქმედ კანონს ან რეგლამენტს. ჩვენ შეიძლება შევწყვიტოთ თქვენი გამოყენება ან მონაწილეობა საიტზე ან წავშალოთ თქვენი ანგარიში და ნებისმიერი შინაარსი ან ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ.

თუ შევწყვეტთ ან შეაჩერეთ თქვენი ანგარიში რაიმე მიზეზით, გეკრძალებათ რეგისტრაცია და ახალი ანგარიშის შექმნა თქვენი სახელით, ყალბი ან ნასესხები სახელით ან სახელით ნებისმიერი მესამე მხარე, მაშინაც კი, თუ თქვენ შეიძლება მოქმედებდეთ მესამე მხარის სახელით. In თქვენი ანგარიშის შეწყვეტის ან შეჩერების გარდა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი ქმედება, მათ შორის სამოქალაქო დევნის შეზღუდვის გარეშე, სისხლისსამართლებრივი და სასამართლო გადაწყვეტილების მიღება.


14. ცვლილებები და შეფერხებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ, შევცვალოთ ან წავშალოთ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს ან რაიმე მიზეზით ჩვენი შეხედულებისამებრ გაფრთხილების გარეშე. თუმცა, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ საიტის მთელი ან ნაწილი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე ნებისმიერი ცვლილებაზე, ფასის ცვლილებაზე, შეჩერებაზე ან საიტის შეწყვეტაზე.

ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტია საიტი ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერ დროს. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ აპარატურა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ან სხვა პრობლემებს ან საჭიროებს საიტთან დაკავშირებულ ტექნიკურ მოვლას შეფერხებებში, შეფერხებებში ან შეცდომებში. ჩვენ იტოვებს უფლებას შეცვალოს, გადახედოს, განაახლოს, შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან სხვაგვარად შეცვალეთ საიტი ნებისმიერ დროს ან რაიმე მიზეზით თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა ნებისმიერი დანაკარგის, დაზიანების ან უხერხულობისთვის, რომელიც გამოწვეულია თქვენი უუნარობით საიტის წვდომა ან გამოყენება ნებისმიერი შეფერხების ან საიტის შეწყვეტის დროს. ამ გამოყენების წესებში არაფერი იქნება იგულისხმება, რომ გვავალდებულებს შევინარჩუნოთ და მხარი დავუჭიროთ საიტის ან რაიმეს მიწოდებას შესწორებები, განახლებები ან გამოშვებები ამასთან დაკავშირებით.


15. მოქმედი სამართალი

ეს პირობები რეგულირდება და განისაზღვრება კანონის შესაბამისად __________. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA და თქვენ შეუქცევად ეთანხმებით, რომ სასამართლოები __________ აქვს ექსკლუზიური იურისდიქცია გადაჭრას ნებისმიერი დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პირობებთან დაკავშირებით.


16. დავის გადაწყვეტა

თქვენ თანახმა ხართ, შეუქცევადად წარუდგინოთ ყველა დავა, რომელიც დაკავშირებულია პირობებთან ან ამ შეთანხმებით დადგენილ ურთიერთობასთან, იურისდიქციაში. კოსტა - რიკა სასამართლოები. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ასევე ინარჩუნებს უფლებას აღძრას საქმე არსებითად იმ ქვეყნის სასამართლოებში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ან, თუ ეს პირობები დადებულია თქვენი ვაჭრობის ან პროფესიის დროს, თქვენი ძირითადი საქმიანობის ადგილის სახელმწიფოში.


17. შესწორებები

შეიძლება იყოს ინფორმაცია საიტზე, რომელიც შეიცავს ტიპოგრაფიულ შეცდომებს, უზუსტობებს ან ხარვეზები, მათ შორის აღწერილობები, ფასები, ხელმისაწვდომობა და სხვა ინფორმაცია. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეასწორეთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება და შეცვალეთ ან განაახლეთ ინფორმაცია საიტზე ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.


18. პასუხისმგებლობის უარყოფა

საიტი მოწოდებულია როგორც არის და ისე როგორც ხელმისაწვდომია. შენ შეთანხმდით, რომ თქვენ მიერ საიტის და ჩვენი სერვისების გამოყენება იქნება თქვენი რისკის ქვეშ. TO THE კანონით ნებადართული სრული ზომით, ჩვენ უარს ვამბობთ ყველა გარანტიაზე, გამოხატულ ან ნაგულისხმევი, საიტთან და თქვენ მიერ მისი გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, გარეშე შეზღუდვა, ვაჭრობის ნაგულისხმევი გარანტიები, ვარგისიანობა კონკრეტულად მიზანი და არადარღვევა. ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას ან წარმომადგენლობას საიტის შინაარსის სიზუსტე ან სისრულე ან ნებისმიერი შინაარსის შინაარსი ვებსაიტები მიბმულია საიტთან და ჩვენ არ ვიღებ პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას ნებისმიერი (1) შეცდომის, შეცდომის ან შინაარსისა და მასალების უზუსტობისთვის, (2) პერსონალური დაზიანება ან ქონებრივი დაზიანება, ნებისმიერი ბუნების, რის შედეგადაც თქვენი წვდომა და საიტის გამოყენება, (3) ნებისმიერი არაავტორიზებული წვდომა ან გამოყენება ჩვენი უსაფრთხო სერვერები და/ან ნებისმიერი და ყველა პერსონალური ინფორმაცია და/ან ფინანსური მასში შენახული ინფორმაცია, (4) გადაცემის ნებისმიერი შეწყვეტა ან შეწყვეტა საიტიდან ან საიტიდან, (5) ნებისმიერი შეცდომა, ვირუსი, ტროას ცხენები ან მსგავსი შეიძლება გადაეცეს საიტის ან საიტის მეშვეობით ნებისმიერი მესამე მხარის და/ან (6) ნებისმიერი შეცდომები ან გამოტოვება ნებისმიერ შინაარსსა და მასალაში ან რაიმე სახის დაკარგვის ან დაზიანების გამო ნებისმიერი გამოქვეყნებული, გადაცემული ან ნებისმიერი შინაარსის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელმისაწვდომია საიტის საშუალებით. ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას, ვადასტურებთ, გარანტიას, ან აიღეთ პასუხისმგებლობა ნებისმიერ პროდუქტზე ან სერვისზე, რომელიც რეკლამირებული ან შემოთავაზებულია A-ს მიერ მესამე მხარე საიტის, ნებისმიერი ჰიპერბმული ვებსაიტის ან ნებისმიერი ვებსაიტის ან მობილურის მეშვეობით აპლიკაცია წარმოდგენილია ნებისმიერ ბანერში ან სხვა რეკლამაში და ჩვენ არ ვიქნებით მხარე ან რაიმე ფორმით არის პასუხისმგებელი თქვენ შორის ნებისმიერი ტრანზაქციის მონიტორინგზე და ნებისმიერი მესამე მხარის პროდუქციის ან მომსახურების მიმწოდებელი. როგორც ერთად პროდუქტის ან სერვისის შეძენა ნებისმიერი საშუალო ან ნებისმიერ გარემოში, თქვენ უნდა გამოიყენოთ თქვენი საუკეთესო განსჯა და გამოიჩინოთ სიფრთხილე, სადაც ეს მიზანშეწონილია.


19. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

არავითარ შემთხვევაში, ჩვენ ან ჩვენი დირექტორები, თანამშრომლები ან აგენტები არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე ან რომელიმე მესამე პირის წინაშე რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, თანმდევი, სამაგალითო, შემთხვევის, განსაკუთრებული, განსაცვიფრებელი, არასასიამოვნო, არასახარბიელო, შემთხვევის გამო ან სხვა ზიანი, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი საიტის გამოყენების შედეგად, მაშინაც კი, თუ ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რაც აქ არის მოცემული საპირისპიროდ, ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენ წინაშე ნებისმიერი მიზეზით და განურჩევლად მოქმედების ფორმისა, ნებისმიერ დროს იქნება შეზღუდული THE გადახდილი თანხა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თქვენ მიერ ჩვენთან დროს ექვსი (6) მოქმედების რაიმე მიზეზის წარმოშობამდე თვემდე პერიოდი. აშშ-ის ზოგიერთი შტატის კანონები და საერთაშორისო კანონები არ იძლევიან შეზღუდვებს ნაგულისხმევ გარანტიებზე ან გარკვეული ზიანის გამორიცხვაზე ან შეზღუდვაზე. თუ ეს კანონები გავრცელდება თქვენზე, ზოგიერთი ან ყველა ზემოაღნიშნული პასუხისმგებლობის უარყოფა ან შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე და შესაძლოა გქონდეთ დამატებითი უფლებები.


20. ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ხართ დაგვიცვა, ანაზღაურება და უვნებლად დაგვიჭირე, მათ შორის ჩვენი შვილობილი კომპანიები, ფილიალები და ყველა ჩვენი შესაბამისი ოფიცერი, აგენტი, პარტნიორი და თანამშრომლები, ნებისმიერი დანაკარგის, ზიანის, პასუხისმგებლობის, პრეტენზიის ან მოთხოვნის წინააღმდეგ, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური და ხარჯები, რომლებიც გაწეულია ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ან გამომდინარეობს: (1) საიტის გამოყენება; (2) წინამდებარე გამოყენების პირობების დარღვევა; (3) ამ გამოყენების წესებში მითითებული თქვენი წარმომადგენლობისა და გარანტიების ნებისმიერი დარღვევა; (4) თქვენი მესამე მხარის უფლებების დარღვევა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით; ან (5) ნებისმიერი აშკარა მავნე მოქმედება საიტის ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის მიმართ, ვისთანაც თქვენ დაუკავშირდით საიტის მეშვეობით. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, თქვენი ხარჯით, ვიკისროთ ექსკლუზიური დაცვა და კონტროლი ნებისმიერ საკითხზე, რომლისთვისაც თქვენ მოგიწევთ ჩვენი ანაზღაურება და თქვენ თანახმა ხართ ითანამშრომლოთ, თქვენი ხარჯებით, ჩვენს დაცვაში ასეთი პრეტენზიების შესახებ. ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რათა შეგატყობინოთ ნებისმიერი ასეთი პრეტენზიის, ქმედების ან პროცესის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება ამ ანაზღაურებას, როდესაც ამის შესახებ გავიგებთ.


21. ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ

ჩვენ შევინარჩუნებთ გარკვეული მონაცემები, რომლებსაც თქვენ გადასცემთ საიტს მართვის მიზნით საიტის მუშაობა, ისევე როგორც მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ საიტის გამოყენებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ რეგულარულ რუტინულ სარეზერვო ასლებს მონაცემების შესახებ, თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ყველა მონაცემზე, რომელსაც თქვენ გადასცემთ ან სხვა ეხება ნებისმიერ საქმიანობას, რომელიც თქვენ განახორციელეთ საიტის გამოყენებით. Თქვენ ეთანხმებით რომ ჩვენ არავითარი პასუხისმგებლობა არ გვექნება თქვენს წინაშე რაიმე სახის დანაკარგის ან კორუფციის გამო მონაცემები და თქვენ ამით უარს იტყვით ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედების ნებისმიერ უფლებაზე, რომელიც გამომდინარეობს ნებისმიერი ასეთისგან ასეთი მონაცემების დაკარგვა ან კორუფცია.


22. ელექტრონული კომუნიკაციები, გარიგებები და ხელმოწერები

საიტის მონახულება, ელ. ფოსტის გაგზავნა და ონლაინ ფორმების შევსება წარმოადგენს ელექტრონულ კომუნიკაციას. თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ელექტრონული კომუნიკაციები და ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შენიშვნა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც ჩვენ მოგაწვდით ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტით და საიტზე, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაცია იყოს წერილობითი ფორმით. თქვენ ეთანხმებით ელექტრონული ხელმოწერების, კონტრაქტების, შეკვეთების და სხვა ჩანაწერების გამოყენებას და შეტყობინებების, პოლიტიკის და ჩანაწერების ელექტრონულ მიწოდებას, რომლებიც დაწყებულია აშშ-ს მიერ დაწყებული გარიგებების შესახებ. ამით თქვენ უარს იტყვით ნებისმიერ უფლებასა და მოთხოვნაზე ნებისმიერი დებულების, რეგულაციების, წესების, განკარგულებების ან სხვა კანონების შესაბამისად, ნებისმიერ იურისდიქციაში, რომელიც მოითხოვს ორიგინალურ ხელმოწერას ან არაელექტრონული ჩანაწერების მიწოდებას ან შენარჩუნებას, ან გადახდებს ან კრედიტების მინიჭებას ნებისმიერი სხვა საშუალებით. ვიდრე ელექტრონული საშუალებები.


23. კალიფორნიის მომხმარებლები და რეზიდენტები

თუ რაიმე საჩივარი ჩვენთან არ არის დამაკმაყოფილებლად გადაწყვეტილი, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საჩივარს კალიფორნიის სამომხმარებლო მომსახურების განყოფილების დახმარების განყოფილება სამომხმარებლო საქმეთა დეპარტამენტი წერილობით 1625 North Market Blvd., Suite N 112, საკრამენტო, კალიფორნია 95834 ან ტელეფონით (800) 952-5210 ან (916) 445-1254 წწ.


24. სხვადასხვა

ეს გამოყენების პირობები და ჩვენს მიერ საიტზე ან საიტთან დაკავშირებით განთავსებული ნებისმიერი პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი წარმოადგენს თქვენსა და ჩვენს შორის სრულ შეთანხმებას და ურთიერთგაგებას. ჩვენ მიერ წინამდებარე გამოყენების პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების გამოყენება ან აღსრულება არ მოქმედებს, როგორც უარი ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. ეს სარგებლობის პირობები მოქმედებს კანონით დაშვებული სრულყოფილად. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივაწოდოთ ჩვენი ნებისმიერი ან ყველა უფლება და მოვალეობა სხვას. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე დანაკარგზე, დაზიანებაზე, დაგვიანებაზე ან უმოქმედობაზე, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა რაიმე მიზეზით. თუ წინამდებარე გამოყენების პირობების რომელიმე დებულება ან დებულების ნაწილი დადგინდა, რომ არის არაკანონიერი, ბათილი ან არააღსასრულებელი, ეს დებულება ან დებულების ნაწილი განიხილება წინამდებარე გამოყენების პირობებისგან განცალკევებულად და არ იმოქმედებს ნებისმიერი დარჩენილი ნაწილის ვალიდობასა და აღსრულებაზე. დებულებები. არ არსებობს ერთობლივი საწარმო, პარტნიორობა, დასაქმება ან აგენტური ურთიერთობა, რომელიც შექმნილია თქვენსა და ჩვენს შორის წინამდებარე გამოყენების პირობების ან საიტის გამოყენების შედეგად. თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს გამოყენების პირობები არ იქნება გაგებული ჩვენს წინააღმდეგ მათი შედგენის გამო. ამით თქვენ უარს იტყვით ნებისმიერ და ყველა დაცვაზე, რომელიც შეიძლება გქონდეთ წინამდებარე გამოყენების პირობების ელექტრონულ ფორმაზე და მხარეთა მიერ წინამდებარე პირობების შესრულებაზე ხელმოწერის არარსებობის საფუძველზე.


25. ᲓᲐᲒᲕᲘᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲓᲘᲗ

იმისათვის, რომ გადაწყვიტოთ საჩივარი საიტთან დაკავშირებით ან მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე:

NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ბაგაჩესი, გუანაკასტე 50401
კოსტა - რიკა
support@qadsan.com