QADSAN სიმბოლური აქციების საბაზრო თამაში

რა არის QADSAN?

QADSAN არის GameFI პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს დადონ ფსონები ვირტუალური კომპანიების სიმბოლურ აქციებზე და მიიღონ მაღალი შემოსავალი მათთან ვაჭრობიდან.

QADSAN-ის საბაზრო თამაშის მოთამაშეს შეუძლია 10 “ვირტუალური კომპანიის”სიმბოლური აქციებით ვაჭრობა. თითოეულ ამ კომპანიას აქვს საკუთარი სახელი და ლოგო, მაგრამ მათ ხშირად მოიხსენიებენ იმ ნომრით, რომლითაც ისინი ჩამოთვლილია.

QADSAN-ის ძირითადი წესები

  1. QADSAN market თამაში მუშაობს შეუფერხებლად, 24 საათის განმავლობაში, წელიწადში 365 დღე.
  2. ბაზარზე 10 ვირტუალური კომპანიის ტოკენ-წილებია.
  3. ვაჭრობს 3 ტიპის კომპანია:

   • ჩვეულებრივი კომპანიები (1-7)

   • პრივილეგირებული კომპანია (8)

   • მაღალშემოსავლიანი და მაღალი რისკის კომპანიები (9,10)

   1. ჩვეულებრივი კომპანიები (1-7)

    GGL (Global Gaming Ltd.): სპეციალიზირებულია ვირტუალური თამაშებისა და სათამაშო აქსესუარების შემუშავებასა და გაყიდვაში.

    PPL (Pure Power Ltd.): ეწევა ვირტუალური ენერგიის წყაროების წარმოებას და გაყიდვას, როგორიცაა მზის პანელები და ქარის ტურბინები.

    NIK (ნანო ინოვაციების კინეტიკა): მუშაობს ნანოტექნოლოგიის სფეროში, ქმნის ვირტუალურ მასალებს და კომპონენტებს სხვადასხვა ინდუსტრიისთვის.

    MCR (მეგა კონსტრუქცია & უძრავი ქონება): პასუხისმგებელი ვირტუალური შენობებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობასა და მართვაზე.

    PPS (Perfect Pharma Solutions): აწარმოებს და ყიდის ვირტუალურ ფარმაცევტულ პროდუქტებს და სამედიცინო აღჭურვილობას.

    VIS (ვირტუალური საინვესტიციო სერვისები): ფინანსური კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ვირტუალურ საინვესტიციო და საბროკერო მომსახურებას.

    TEL (Telecom Enterprises Ltd.): გთავაზობთ ვირტუალურ სატელეკომუნიკაციო მომსახურებას, მათ შორის ინტერნეტს, მობილურ კავშირს და ა.შ.

    ამ კომპანიების სიმბოლური აქციების ფასები მოთამაშეების თვალსაზრისით ქაოტურად იცვლება – თითქმის როგორც რეალურ ბირჟაზე. მათი აწევისა და დაცემის ალბათობა შეესაბამება სიმბოლური აქციების ფასების ცვლილებას.

    თუმცა, ტოკენ-წილის არცერთ მფლობელს არ შეუძლია დაკარგოს თავისი ინვესტირებული კაპიტალის 20%-ზე მეტი ერთი რაუნდის განმავლობაში (სავაჭრო სესია).
    ერთი რაუნდი (სავაჭრო სესია) არის პერიოდი სათამაშო კომპანიების სიმბოლურ აქციებზე ფასების ცვლილებას შორის.

   2. პრივილეგირებული კომპანია (8)

    FAC (Financial Advisory Corp.): პრივილეგირებული კომპანია, რომელიც გთავაზობთ ფინანსურ საკონსულტაციო და ანალიტიკურ მომსახურებას.

    ამ კომპანიის ტოკენ-წილების ღირებულებას მხარს უჭერს QADSAN, ამიტომ მისი ღირებულება მუდმივად იზრდება თვეში საშუალოდ 10%-მდე (წელიწადში დაახლოებით 215%-მდე).

    ამ ყოველთვიური ზრდის უზრუნველსაყოფად, QADSAN-მა დააფუძნა სპეციალური სარეზერვო ფონდი, რომელიც მუდმივად ივსება QADSAN-ის შემოსავლიდან წინასწარ განსაზღვრული თანხის გამოკლებით (საკომისიო. 3% დარიცხულია ყოველი შესყიდვის ტრანზაქციაზე, რომელიც მოიცავს 1-დან 8 ტოკენ აქციას და საკომისიო, რომელიც მერყეობს 5%-მდე. საჭირო მარკეტინგული მისიის შესრულების შემდეგ 9% დარიცხულია 9 და 10 ტოკენ-წილის ტრანზაქციებზე).

    ამ კომპანიის ტოკენ აქციების ღირებულების დაცემა თეორიულად შესაძლებელია შემდეგი სიტუაციის შემთხვევაში: თუ პანიკა გაჩნდება ტოკენ-წილის მფლობელებს შორის და ბაზარზე არსებული ყველა ტოკენ აქციაზე მოთხოვნა შეჩერდება, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სპეციალური სარეზერვო ფონდი იშლება.

    მაგრამ ამ წარმოუდგენელ ვითარებაშიც კი, პრივილეგირებული კომპანიის ტოკენ-წილების ფასი (8), პრივილეგირებული კომპანიის გაძვირების მარეგულირებელი წესების მიხედვით, 10%-ზე მეტ რაუნდზე ვერ დაეცემა.

    ასევე არსებობს დამხმარე სტაბილიზაციის ფონდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ QADSAN-ის ნორმალურ ფუნქციონირებას და ლიკვიდურობის გარანტიას ნებისმიერ სცენარში.*

   3. მაღალშემოსავლიანი და მაღალი რისკის კომპანიები (9,10)

    APP (მადის ტექნოლოგიები): შეიმუშავებს და ყიდის ვირტუალურ საკვებს და სასმელს.

    TES (ტექ & ეკო სისტემები): მუშაობს ეკოლოგიისა და მდგრადი განვითარების სფეროში, ქმნის ვირტუალურ ეკოსისტემებსა და ტექნოლოგიებს მათ მხარდასაჭერად.

    ამ კომპანიების აღწერა თავისთავად მეტყველებს.

    ამ კომპანიების სიმბოლური აქციების ღირებულება მუდმივად და სწრაფად იზრდება - შესაძლოა 50% და 100% თვეში, ან უფრო მაღალი, შესაბამისად. თუმცა, თეორიულად, თუ მათი ეკონომიკა გადახურდება, მათი ღირებულება შეიძლება ისევე სწრაფად შემცირდეს.

    მე-9 კომპანიის ღირებულების კლებამ შესაძლოა 50%-მდე შეადგინოს, ანუ ტოკენ-აქციებმა შეიძლება მოულოდნელად დაკარგოს ღირებულების ნახევარი.

    მე-10 კომპანიის შემთხვევაში ასეთი შეზღუდვა არ არსებობს, რაც ნიშნავს, რომ ტოკენ-წილები შესაძლოა მთლიანად გაუფასურდეს.

    თუ ყურადღებით დააკვირდებით ამ კომპანიების ტრანზაქციების მიმდინარე სტატისტიკას, შეგიძლიათ განჭვრიტოთ მომენტი, როდის დაიწყება მოთხოვნის ვარდნა და როდის უნდა შეწყვიტოთ ვაჭრობა და ჩაკეტოთ თქვენი მოგება.

    უფრო მეტიც, ეს შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერ დროს.

  4. ყველა ვირტუალური კომპანიის ტოკენ-წილებს (1-10) აქვს 2 ფასი QADSAN-ზე:
   1. შესყიდვის ფასი არის ფასი, რომლითაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს ტოკენ-წილები;
   2. გასაყიდი ფასი არის ფასი, რომლითაც შეგიძლიათ გაყიდოთ ეს სიმბოლური აქციები.
  5. QADSAN იღებს მოგებას ტოკენ-წილების შესყიდვისთვის დაწესებული საკომისიოსგან: - 3% შესყიდვებისთვის, რომელიც მერყეობს #1-დან 8 ტოკენ-წილების ჩათვლით
   5%-მდე. APP ტოკენ-წილების შესაძენად (#9)
   9% TES ტოკენ-წილების შესაძენად (#10)
   სიმბოლური აქციების გაყიდვაზე საკომისიო არ არის დაწესებული.
  6. N1-7 ჩვეულებრივი კომპანიების სიმბოლური აქციების ფასები დგინდება, მათ შორის, ბაზრის პირობების შესაბამისად:
   თუ ბოლო რაუნდის შედეგად ტოკენ-წილების მიმოქცევის მიწოდება გაიზარდა, მაშინ ფასი მომდევნო რაუნდში გაიზრდება წინა ორ ტურს შორის ტოკენ-წილების მიწოდების სხვაობის პროპორციულად.
   შესაბამისად, თუ მიმოქცევაში არსებული ტოკენ-წილების მიმოქცევის მიწოდება წინა რაუნდთან შედარებით შემცირდა, მაშინ ტოკენ-აქციების ფასი მომდევნო რაუნდში იგივე ალგორითმის მიხედვით შემცირდება, მაგრამ არაუმეტეს 20%-ისა ერთ რაუნდში.
  7. QADSAN გარანტიას იძლევა, რომ თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იყიდოთ მისგან ნებისმიერი რაოდენობის ტოკენ აქციები მიმდინარე შესყიდვის ფასში და მიყიდოთ მას ნებისმიერი რაოდენობის ტოკენ აქციები მიმდინარე გაყიდვის ფასად.
  8. პრივილეგირებული კომპანიისთვის (8) და მაღალი მოგების და მაღალი რისკის კომპანიებისთვის (9 და 10) ტოკენ-აქციონერების ფასები იცვლება კვირაში ორჯერ სამშაბათს და პარასკევს ჩვეულებრივი კომპანიების ფასებთან ერთად.
  9. შეგიძლიათ იხილოთ ტოკენ აქციების ფასები ნებისმიერ ბირჟაზე, სადაც ხდება QADSAN ტოკენების ვაჭრობა.
  10. არ არსებობს პირობები, რომლებიც განსაზღვრავს რამდენ ხანს შეუძლია ტოკენის მფლობელს თავისი აქციების შენარჩუნება. მოთამაშეებს უფლება აქვთ გაყიდონ თავიანთი ტოკენ-წილები მათი შეძენისთანავე. გარდა ამისა, ისინი ინახავენ თავიანთ ტოკენ-წილებს იმდენ ხანს, რამდენიც სურთ.
  11. QADSAN ტოკენებზე შეიძლება გადაიხადოთ “დივიდენდები” ვირტუალური კომპანიების ტოკენ-წილების ან QADSAN ტოკენების სახით. გადახდის შემდეგ “დივიდენდები” ვირტუალური კომპანიების ტოკენ-წილებით იწვება QADSAN ტოკენების შესაბამისი რაოდენობა.
  12. მინიმალური დეპოზიტი (შესყიდვის თანხა) არის $0.01, მაქსიმალური თანხა შეზღუდული არ არის.
  13. მხოლოდ QADSAN პროფილში მითითებული საფულეები ითვლება თამაშის ოფიციალურ საფულეებად. QADSAN იტოვებს უფლებას არ გაითვალისწინოს სხვა საფულეზე არსებული აქტივები პროექტის ფარგლებში აქციებისა და ნებისმიერი ღონისძიების ჩატარებისას.
   მნიშვნელოვანია: ტოკენების ნებისმიერ მასობრივ გაცვლაში პრიორიტეტი ენიჭება დარეგისტრირებულ მონაწილეებს, რომლებმაც მიუთითეს თავიანთი საფულე და Telegram-ის მომხმარებლის სახელი პროფილში.
  14. აშშ-ს მოქალაქეებს არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ QADSAN ბაზრის თამაშში.თუ გსურთ სრული წესების ნახვა, დააწკაპუნეთ აქ.

ᲬᲐᲠᲛᲐᲢᲔᲑᲔᲑᲘ!

QADSAN-ის მიერ გამოშვებული აქტივები

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ემიტენტის მისამართი აქტივების დამატებისას, ბაზარზე ბევრი ყალბი აქტივია!

QADSAN

QADSAN ტოკენი არის QADSAN საბაზრო თამაშის მთავარი ნიშანი. მისი ღირებულება ნაკარნახევია საბაზრო ძალებით, მიწოდებისა და მოთხოვნის გავლენით. ჟეტონი ძირითადად გამოიყენება თამაშშიდა ტრანზაქციებზე, ფსონისთვის და პროექტის მენეჯმენტისთვის. QADSAN ტოკენების მთლიანი მიწოდება შეზღუდულია 10 მილიარდი და არსებობს მრავალკუთხედი და BNB ქსელი (Binance) ქსელები.

სახელი: QADSAN ჟეტონი

პოლიგონის მისამართი: 0x6082ab7E0068512E74A577fDbF94730d958d0625

BNB Chain (Binance) მისამართი: 0x6eb9a2de580d68a5994da78840306cff5fdb4bd6

მთლიანი მიწოდება: 10 000 000 000 QADSAN

სიმბოლო: GGL

სახელი: GGL (Global Gaming Ltd.)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xf9aEAc9f339aE152B83D49B06Ccb8ad07852A9e2

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0x0577557782D3E361Ec7ed74BDf0e5aD79E6056c9

მთლიანი მიწოდება: 100 000 000 000 ლარი

სიმბოლო: PPL

სახელი: PPL (Pure Power Ltd.)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xCE072e9D3285B4375523d275717E7faeA3De4240

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0x7bb29048a5e22fe8ae01c239143cf79fa6a58d61

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 PPL

სიმბოლო: NIK

სახელი: NIK (ნანო ინოვაციების კინეტიკა)
პოლიგონის მისამართი:
0xc7B20BE77C499e0a7e671e2802a5c70e1fa90D52

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0x68F1c55DBDf19b796E667EFBd8607246B0E84bB4

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 NIC

სიმბოლო: MCR

სახელი: MCR (მეგა კონსტრუქცია & უძრავი ქონება)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xEd41e11348Cca70f248A8CBD916156eAc8830575

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0xe15f1B04530fB121EA9E0b74D0c16721e96550D0

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 MCR

სიმბოლო: PPS

სახელი: PPS (Perfect Pharma Solutions)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xc2B18fF2B90dE64Ab15c469a62E7f5Ac1Fa3437e

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0xF25F46bAf41473Da23cA73C730944654a2Bc327B

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 PPS

სიმბოლო: VIS

სახელი: VIS (ვირტუალური საინვესტიციო სერვისები)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xe2f5dC03Da398Cb0ee8c21bB70a4ed61DE8783Bd

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0x0599D1A6c2759e14728416720788a5Aca81d0b8a

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 VIS

სიმბოლო: ტელ

სახელი: TEL (Telecom Enterprises Ltd.)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xA9B7bDdB63d676155AA2cd606425A42c18BC34a5

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0xED42B8FdAcEB3E431BA214b3DC71934A23664b8E

მთლიანი მიწოდება: 100 000 000 000 ტელ

სიმბოლო: FAC

სახელი: FAC (Financial Advisory Corp.)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0x022BEfc771798555858E5B96DbAe8F7d9027C121

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0x95eb1dB782c474a6Ee4A402F3eA30Ad2B2EB7F15

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 FAC

სიმბოლო: ᲐᲞᲚᲘᲙᲐᲪᲘᲐ

სახელი: APP (მადის ტექნოლოგიები)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xd04b728c12Bbb41A5bEE5d8b96a74221152401b4

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0xF82191F48dA3b0804bE512024A381796074e8349

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 APP

სიმბოლო: TES

სახელი: TES (ტექ & ეკო სისტემები)
მრავალკუთხედი მისამართი:
0xD6C4173C24EcF337B25F43C37BC359801E10DC93

BNB ქსელი (Binance) მისამართი:
0xd4EcCEe00547451d64820c284a5afEc2FE76423C

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 TES

სიმბოლო: AMZ

AMZ (საოცარი მულტიმოთამაშის ზონა)

AMZ Token არის QADSAN Token-Shares Market Game პროექტის სპეციალური ნიშანი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ ფსონები QADSAN-ის სხვა ტოკენ-წილების ფასის გაზრდაზე ან შემცირებაზე და მიიღოთ დღეში 100%-მდე ან მეტიც!

სახელი: AMZ (საოცარი მულტიმოთამაშის ზონა)

პოლიგონის მისამართი: 0x4a049963cfea9d2c2900699e0447bd2db54a5158

BNB Chain (Binance) მისამართი: 0x3E50c2879E832E3E5D19f1240d78BA77FC7A42Da

მთლიანი მიწოდება: 100,000,000,000 AMZ


სიმბოლო: INDEX

QADSAN-10 კომპოზიტური ინდექსი (INDEX) არის QADSAN Token-share Market Game ყოველდღიურად გამოქვეყნებული კომპოზიტური ინდექსი, რომელიც გამოითვლება 10 ტოკენ-წილის ფასებზე დაყრდნობით.

INDEX მოგებას მოგცემთ 10-ვე ტოკენ-წილისგან. მეტი INDEX-ის შესახებ…

სახელი: მუდმივად მზარდ QADSAN-10 კომპოზიტურ ინდექსში ინვესტიციით

პოლიგონის მისამართი: 0x17d364d11Bc4dc7e2464B478a33114AF9BF22AF1

BNB Chain (Binance) მისამართი: 0xBE2B87914Fc6B272F3863b8E93D7F83D6317EAc3

მთლიანი მიწოდება: 10,000,000,000 ინდექსი

უარი პასუხისმგებლობაზე: კომპანიის ყველა სახელი და ბრენდის ატრიბუტი არ არის დაკავშირებული არცერთ რეალურ კომპანიასთან. ნებისმიერი დამთხვევა არსებულ ან ყოფილ კომპანიებთან შემთხვევითია.

*თუმცა, უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს მხოლოდ თამაშია და თქვენ შეიძლება წააგოთ თქვენი ფსონები, თუ ბაზარი დაეცემა.