You are currently viewing KOOBECAF Bonus 20 USD Package

KOOBECAF Bonus 20 USD Package

Ang halaga ng kumpanyang ito token-shares ay suportado ng QADSAN, kaya ang halaga nito ay patuloy na lumalaki sa isang average na rate ng 10% bawat buwan (hanggang sa humigit-kumulang 215% bawat taon).

Upang matiyak na ang buwanang pagtaas, QADSAN ay itinatag ng isang Espesyal na Reserve Fund na patuloy na napuno ng pagbabawas ng isang predeterminadong halaga mula sa kita ng QADSAN (1.5% kumalat sa bawat bumili / nagbebenta transaksyon).

Ang pagkahulog sa halaga ng kumpanyang ito token-shares ay theoretically posible sa kaganapan ng mga sumusunod na sitwasyon: kung ang isang takot rises sa mga token-share holders at demand para sa lahat ng mga token-shares sa merkado tumigil, sa madaling salita, ang Espesyal na Reserve Fund dries up.

Ngunit kahit sa hindi mawari na sitwasyong ito, ang presyo ng token-shares ng Pribilehiyo Company (8), ayon sa mga patakaran na regulating ang pagkahulog sa mga presyo, ay hindi maaaring mahulog sa pamamagitan ng higit sa 5% bawat ikot.

Gayundin, umiiral ang pondo ng auxiliary na siguraduhin na ang normal na operasyon ng QADSAN at garantiya ng likido sa anumang sitwasyon.*